Boechout

Zitting van 16 mei 2023

Van 11:17 uur tot 11:30 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Jan Geudens, algemeen directeur

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

Verontschuldigd

Els Augustinus, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 16 mei 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 16 mei 2023

 

Samenstelling selectiecommissie coördinator Burger en Welzijn B4-B5

 

 

Publicatiedatum: 24/05/2023