Boechout

Zitting van 27 juli 2021

Van 11:15 uur tot 11:20 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Els Augustinus, Dirk Crollet, Philip Verstappen, Leden

verontschuldigd

Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 juli 2021

 

Schooltoelage

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau is principieel akkoord om éénmalig, in het kader van Covid subsidie, voor alle kinderen van cliënten met leefloon/equivalent leefloon/budgetbeheer alsook voor studenten met leefloon een schooltoelage uit te keren van maximum 50 euro op voorlegging van aankoopbewijzen.

 

De dossiers worden individueel voorgelegd op het Bijzonder Comité Sociale dienst.

 

 

Publicatiedatum: 02/09/2021