Boechout

Zitting van 14 december 2021

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

verontschuldigd

Kris Swaegers, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

IGEAN DV - Verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 13 oktober en 17 november 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 13 oktober en 17 november 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

IGEAN MV - Verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 20 oktober en 17 november 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 20 oktober en 17 november 2021.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Igean - PBW - Verslag jaarlijks bedrijfsbezoek

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de documenten in bijlage en geeft opdracht aan de stafmedewerker om de betrokken diensten op de hoogte te brengen en de nodige maatregelen te (laten) nemen.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

JZP/2021/019 - Bunderhoeve - Vloer - Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 3 december 2021, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

De opdracht “Bunderhoeve - Vloer” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Algemene ondernemingen Aerts nv, Paaiestraat 9 te 2500 Lier-incl gespoten PUR, tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 23.044,00 excl. btw of € 29.093,05 incl. btw mits het verkrijgen van een visum.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. JZP/2021/019.

Artikel 3

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode 22100000/090000-2020/1-6000-2020041.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Verslag infovergadering heraanleg Janssenlei en George Van Raemdoncklaan (dinsdag 7 december 2021)

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de infovergadering op dinsdag 7 december 2021 in Theater Vooruit over de heraanleg van de Janssenlei en de George Van Raemdoncklaan.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Uitkering buurtsubsidies

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verdeling voor

buurtsubsidies en geeft opdracht aan de dienst financiën om de betalingen uit te voeren.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Speelpleinwerking Wiebelei kleine vakanties 2022

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming aan de jeugddienst voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten tijdens de krokusvakantie.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming aan de jeugddienst voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten tijdens de paasvakantie.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming aan de jeugddienst voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten tijdens de herfstvakantie.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Sport Overdag - programmatie voorjaar 2022

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het programma van Sport Overdag - voorjaar 2022 zoals uitgewerkt door vrijetijdsdienst.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Nutuitbr2021-018 (135) Werken Fluvius - Janssenlei - Openbare verlichting

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het plan van de openbare verlichting. Het college kiest voor blank aluminium palen.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Sierfontein O.L.V. plein (141) hekjes

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het verwijderen van de hekjes rond het standbeeld en de fontein en geeft de gemeentewerf de opdracht dit uit te voeren.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Nutuitbr.algemeen (144) Verledding - landelijke wegen - Ranstsesteenweg/Cijnshofweg/Grotehoeveweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de verlichting op de Ranstsesteenweg, in de Grotehoeveweg en de Cijnshofweg 1 op 1 te verledden. In de Cijnshofweg zullen de armaturen op een arm van ongeveer 2m lang geplaatst worden.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Nutuitbr2021-020 (145) Werken Telenet - Janssenlei/George Van Raemdoncklaan

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

         naleving afspraken gemaakt op de coördinatievergaderingen

         Paddenstoelen worden op privaat domein geplaatst.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Nutuitbr2021-021 (146) Werken Fluvius - Alexander Franckstraat  - Verledden

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de verlichting in de Alexander Franckstraat te verledden volgens plan en offerte in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Attest verdeling - Spechtstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Attest verdeling - Vremdesesteenweg 199

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Melding stedenbouwkundige handelingen - Withofstraat 10 - Bouwen van een achterbouw aan een eengezinswoning (OB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Eggerseelstraat 13 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de dakvorm van het hoofdgebouw

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Pastoorsleike 15-16 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de nokhoogte hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 5 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en aard gevelmaterialen van bijgebouwen en afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Vellen bomen - Guido Gezellestraat 16 - 1 esdoorn

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen weigert de kapvergunning.

Suggestie om deze gezonde boom te kandelaren of op te sleunen.

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

ARCHIEF - Aanstelling jobstudent - verlenging

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 december 2021

 

Vrijwilligerswerk - vervoer

 

 

Publicatiedatum: 23/12/2021