Boechout

Zitting van 25 januari 2022

Van 11:00 uur tot 11:10 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

verontschuldigd

Els Augustinus, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 01/02/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2022

 

Basisregistratie erkende dienst voor schuldbemiddeling

 

BESLUIT

Enig artikel

Het Vast Bureau verleent goedkeuring aan de basisregistratie van OCMW Boechout als erkende instelling voor schuldbemiddeling voor het jaar 2021 volgens document in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 01/02/2022