Boechout

Zitting van 30 november 2021

Van 11:20 uur tot 11:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Philip Verstappen, Leden

verontschuldigd

Kris Swaegers, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 november 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 30 november 2021

 

Wijzigingen rechtspositieregeling, strooidienst en ADR BKO

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen van de rechtspositieregeling, strooidienst en ADR BKO.

 

 

Publicatiedatum: 08/12/2021