Gemeente Boechout

Zitting van 20 december 2021

Om 21:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten van de gemeenteraad – Bekrachtiging – Stemming

Publicatiedatum: 10/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 29 november 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 10/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

COVID 19 - Verslaggeving Vaccinatiecentrum - Kennisname

Publicatiedatum: 10/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Goedkeuring aangepast meerjarenplan AGB 2020-2025 aanpassing 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 10/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2021 en de  kredieten 2022 deel gemeente - Stemming

Publicatiedatum: 10/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Goedkeuring aangepast meerjarenplan deel OCMW 2020-2025 -en vaststelling kredieten 2022 -  Stemming

Publicatiedatum: 10/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Statutenwijziging AGB Boechout - Stemming

Publicatiedatum: 10/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Herfinanciering AGB - Stemming

Publicatiedatum: 10/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Prijssubsidiereglement AGB Boechout - Stemming

Publicatiedatum: 10/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Belasting op afgifte getuigschriften of andere documenten - Aanslagjaren 2022-2025 - Stemming

Publicatiedatum: 10/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Belasting op masten en pylonen - Aanslagjaren 2022-2025 - Stemming

Publicatiedatum: 10/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Molenbeekbron - Natuurpunt - Gebruiksovereenkomst voor het uitvoeren van natuurbeheerwerken - Stemming

Publicatiedatum: 10/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Beleidsondersteuning - Bekrachtiging besluit burgemeester - Stopzetting jacht op houtduiven en de bestrijding ervan met vuurwapens op percelen A 239 w, en y, A 241 a, A 247 b, A 248 en A 249 te Vremde omwille van openbare veiligheid en overlast - Stemming

Publicatiedatum: 10/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Vernieuwd reglement materialenbank - Stemming

Publicatiedatum: 10/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst - Casusregisseur intrafamiliaal geweld - Family justice center Antwerpen - Stemming

Publicatiedatum: 10/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Subsidie voor projecten 2021 - subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden - Kennisname

Publicatiedatum: 10/12/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 december 2021

 

Prijs van de gemeente 2021 - Toekenning - Stemming

Publicatiedatum: 10/12/2021