Boechout

Zitting van 21 december 2020

Van 20:30 uur tot 20:40 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 december 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2020

 

Raamovereenkomst aankoop cheques

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau gaat akkoord om aan te sluiten op de raamovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap voor het aanmaken, verdelen, beheren en innen van elektronische maaltijdcheques, gegund aan Edenred Belgium nv.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 21 december 2020

 

Patrimonium - Woning in de Heuvelstraat 119 - Verkoop fase 3 - Schattingsverslag

 

KENNISNAME

Het vast bureau neemt kennis van het schattingsverslag en legt deze voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn in kader van de bevoegdheid betreffende het stellen van een daad van beschikking.

 

 

Publicatiedatum: 20/01/2021