Boechout

Zitting van 16 januari 2024

Van 11:41 uur tot 11:50 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Jan Geudens, algemeen directeur

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

Verontschuldigd

Els Augustinus, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn van 29 januari 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het vast bureau neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2023 - Stemming

 

Algemeen directeur

G.2. Jaarrapport klachtenbehandeling 2023 - Kennisname

G.3. Welzijn - Interlokale vereniging  Zora Werkt! - aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (aanpassing 2023) - Stemming

G.4. Zora Werkt! - Aanduiding nieuwe afvaardiging van het OCMW in het beheerscomité - Stemming

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 januari 2024

 

Vacantverklaring maatschappelijk werker B1-B3

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van maatschappelijk werker B1-B3 in het kader van de Oekraïnecrisis (buiten de personeelsformatie) blijft behouden als 1,8 VTE tot einde maart 2025.

Artikel 2

Een functie van 0,8 VTE maatschappelijk werker B1-B3 kan bijkomend worden ingevuld tot einde maart 2025. De mogelijkheid tot verlenging blijft bestaan. De prestatiebreuken zijn te bekijken in functie van de kandidaturen.

Artikel 3

Er wordt een procedure bij hoogdringendheid gehanteerd waarbij een grondig sollicitatiegesprek volstaat. Kandidaturen worden bekeken in volgorde van binnenkomst.

 

 

 

Publicatiedatum: 24/01/2024