Boechout

Zitting van 13 oktober 2020

Van 12:00 uur tot 12:05 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 13 oktober 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020
Overzicht punten

Zitting van 13 oktober 2020

 

Dagorde Raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2020

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het vast bureau neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

Secretariaat

G.1.Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 september 2020 - Stemming

 

Beleidsondersteuning

G.2.Patrimonium - Pachtovereenkomst - Overdracht - percelen C nr 427, 316 C en 317 D - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 12/11/2020