Boechout

Zitting van 21 februari 2023

Van 09:00 uur tot 10:00 uur.

 

 

aanwezig

Dirk Crollet, burgemeester wnd.

Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

verontschuldigd

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 21 februari 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 februari 2023

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 februari 2023

 

Wijziging bevoegdheidsverdeling leden van het college van burgemeester en schepenen

 

KENNISNAME

De bevoegdheden lokale economie en middenstand, welzijn, gezondheid, senioren, jeugd en kinderopvang, toegekend aan schepen Els Augustinus, worden vanaf 20 februari 2023 tot hervatting van de werkzaamheden waargenomen door burgemeester Koen T'Sijen.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 februari 2023

 

Melding exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Toeffelhoek z/n - grondwaterwinning voor teelt van groenten.

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze melding.

Artikel 2

De meldingsakte wordt afgegeven onder de volgende voorwaarden :

  1. De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM.
  2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

       Bij de aanleg van de grondwaterwinning  dient men een boorverslag en putschema over te maken aan de dienst omgeving (omgeving@boechout.be)

       De grondwaterwinning wordt gebruikt voor de beregening van landbouwgewassen. Dus kan ter aanvulling op regenwater een debiet van max. 1.000 m³/ha aanvaard worden uit een grondwaterwinning in de freatische watervoerende laag.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 21 februari 2023

 

Omgevingsvergunning verkavelen gronden - Kapelleveldstraat 116 - Verkavelen van 1 perceel voor halfopen bebouwing

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 1 bezwaarschrift.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 01/03/2023