Boechout

Zitting van 08 maart 2022

Van 08:30 uur tot 09:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 08 maart 2022

 

Belvergunning 2022

BESLUIT

Aan de firma JORIS IJS, namens de heer ROEFS Aimée - zaakvoerder, wonende te 2340 Beerse, Rouwbergskens 4, wordt een belvergunning toegekend voor zijn ijswagens voor het jaar 2022, volgens de hierboven vermelde bepalingen.

 

De dan geldende coronamaatregelen dienen strikt opgevolgd te worden.

 

De vergunning gaat in op de dag van ontvangst van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2022
Overzicht punten

Zitting van 08 maart 2022

 

Toelating tot ontgraving

BESLUIT

Enig artikel

Omdat er geen onregelmatigheden zijn vastgesteld, laat ik de ontgraving van het stoffelijk overschot van wijlen Paul Schellekens op de begraafplaats van Boechout toe.

Het stoffelijk overschot wordt overgebracht naar een nieuwe concessielijn op de begraafplaats van Boechout.

Vooraleer de ontgraving wordt uitgevoerd, moet, overeenkomstig het geldende tariefreglement, een bedrag van 1500 euro worden betaald.

 

 

Publicatiedatum: 16/03/2022