Feiten en context

Voor de voedselbedeling had het OCMW een intergemeentelijk samenwerkingsverband: Twinkeltje in Borsbeek. In dit kader legde het OCMW de criteria vast voor de toekenning van voedselhulp via Twinkeltje.

Het OCMW van Boechout organiseert sedert september 2021 een eigen voedselbedeling. Dit project is een samenwerking met VZW De Maanwandelaars en wordt georganiseerd in De Satelliet. 

Daarnaast krijgt het OCMW via de POD MI EU-overschotten via ESF+ voedselondersteuning.  Deze bedeling verloopt sedert september 2021 eveneens via de Satelliet.

Argumentatie

Het is wenselijk om de begunstigden van beide bedelingen gelijk te stellen zodat dit ook gemakkelijker werkbaar is in de Satelliet.  Tevens werd de terminologie veranderd van voedselbedeling naar voedselondersteuning.

Juridische grond

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's

 

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

 

BESLUIT

 

Artikel 1

Het OCMW van Boechout organiseert sinds september 2021 een eigen voedselbedeling. Dit project is een samenwerking met vzw De Maanwandelaars en wordt georganiseerd in De Satelliet.

Artikel 2

Om in aanmerking te komen voor deze vorm van hulpverlening moet het inkomen lager zijn dan de Remi-norm van het centrum voor budgetadvies en -onderzoek van Thomas More (Cebud).

Artikel 3

§1. In afwijking van artikel 2 komen volgende gezinnen automatisch in aanmerking voor voedselondersteuning:

        personen in budgetbeheer of collectieve schuldenregeling waarbij het leefgeld minder dan € 100 per week en € 50 per week per persoon ten laste bedraagt.

        Mensen met een verblijf in een Lokaal Opvang Initiatief

        Daklozen + Ohana

        Mensen zonder papieren

        Mensen met een verhoogde tegemoetkoming

        Mensen met een sociaal tarief voor energie

§2. In uitzonderlijke situaties kan van de basisvoorwaarde ook afgeweken worden bij individuele beslissing van het  BCSD op basis van een sociaal verslag van de maatschappelijk werker. In dat geval zal de  situatie van de rechthebbende driemaandelijks geëvalueerd worden om na te gaan of het nog opportuun is dat er verder voedselhulp wordt toegekend.

Artikel 4

§1. De gerechtigden kunnen met een pasje met een geldigheidsduur van 3 maanden, dat door het OCMW wordt afgeleverd, 1 keer per week terecht bij het voedselondersteuningspunt in Boechout.

§2. In dringende noodsituaties kan de maatschappelijk werker beslissen om een eenmalig gebruik van deze vorm van hulpverlening toe te staan. In dat geval wordt er een dagpasje afgeleverd.

Artikel 5

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2024.