OCMW Boechout

Zitting van 25 januari 2021

Om 22:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2020 - Stemming

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Patrimonium - Woning in de Heuvelstraat 119 - Verkoop fase 3 - Schattingsverslag

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Welzijn op het werk : actualisering globaal preventieplan 2020-2025 en jaaractieplan 2021 - stemming

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

COVID-19 - Samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken - Stemming

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Kader voor steunverlening - Aanpassing - Stemming

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Model van verblijfsovereenkomst doorgangswoning - Aanpassing - Stemming

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Huishoudelijk reglement doorgangswoning- Aanpassing - Stemming

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Reglement over de toekenning van een toelage onder de vorm van het gratis verkrijgen van een aantal afvalzakken aan gesteunden - Aanpassing - Stemming

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Reglement inzake het verlenen van huurwaarborgen - Aanpassing - Stemming

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Reglement tussenkomst in de plaatsingskosten van een WZC - Aanpassing - Stemming

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Reglement inzake de vakantie- en eindejaarstoelage voor gesteunden - Aanpassing - Stemming

Publicatiedatum: 15/01/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 januari 2021

 

Reglement over de vrijetijdstoelage voor inwoners met een laag inkomen - Aanpassing - Stemming

Publicatiedatum: 15/01/2021