Boechout

Zitting van 14 november 2023

Van 10:37 uur tot 10:50 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Jan Geudens, algemeen directeur

Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

Verontschuldigd

Els Augustinus, Dirk Crollet, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 14 november 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 november 2023

 

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn van 27 november 2023

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het vast bureau neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 oktober 2023 - Stemming

G.2. ABB - Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2022 van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van  Boechout - Kennisname

 

Welzijn

G.3. Werkingssubsidie aanvullende lokale diensten (ALD) en lokale diensten van algemeen economisch belang (DAEB) - Stemming

 

Intergemeentelijke samenwerking

G.4. CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 14 december 2023 - Stemming

G.5. IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 20 december 2023 - Stemming

G.6. IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean milieu & veiligheid van 20 december 2023 - Stemming

G.7. Woonmaatschappij Thuisrand - Toewijzingsreglement - Stemming en goedkeuring

G.8. Woonmaatschappij - Aanduiding lid Toewijzingsraad Thuisrand - Stemming

 

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 november 2023

 

Nieuwe forfaitaire bedragen LOI

 

KENNISNAME

Het vast bureau neemt kennis van de nieuwe forfaitaire bedragen LOI vanaf november 2023.

In bijlage de forfaitaire bedragen 2023, de nieuwe forfaitaire bedragen november 2023 en de communicatie nieuwe KB financiering LOI.

 

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 november 2023

 

Aanstelling - coördinator Burger en Welzijn - statutair - A1a-A3a - 38/38e

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023
Overzicht punten

Zitting van 14 november 2023

 

Wijziging Rechtspositieregeling

 

 

Publicatiedatum: 22/11/2023