Boechout

Zitting van 18 januari 2022

Van 12:00 uur tot 12:15 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2022

 

Dagorde Raad voor maatschappelijk welzijn van 31 januari 2022

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het vast bureau neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn - Bekrachtiging - Stemming

G.2. Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2021 - Stemming

 

Beleidsondersteuning

G.3. Patrimonium - Landbouwgrond in de Eggerseelstraat - Verkoop - Biedingen onder gesloten omslag - Stemming

G. 4 Jaarrapport klachtenbehandeling 2021 - Kennisname

 

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 18 januari 2022

 

Jaarrapport klachtenbehandeling 2021 - kennisname

 

KENNISNAME

Het vast bureau neemt kennis van het jaarrapport klachtenbehandeling 2021 en legt dit ter kennisname voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Punt bijlagen/links Jaarrapport klachten 2021.pdf Download