Boechout

Zitting van 16 april 2024

Van 12:00 uur tot 12:05 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Jan Geudens, algemeen directeur

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

Verontschuldigd

Els Augustinus, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het vast bureau neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 maart 2024 - Stemming

 

Intergemeentelijke samenwerking

G.2. Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen - Aanduiden van een vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene vergaderingen - Geheime stemming

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Woonhaven Antwerpen - aandelen OCMW Boechout

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau gaat principieel akkoord om uit te treden als aandeelhouder bij Woonhaven en legt dit ter goedkeuring voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

MAGDA Documentendienst - Toetreding

 

BESLUIT

Artikel 1

Het vast bureau keurt de toetredingsovereenkomst tussen het OCMW en het Agentschap Digitaal Vlaanderen goed.

Artikel 2

Deze samenwerkingsovereenkomst wordt door de voorzitter van het vast bureau en de algemeen directeur ondertekend.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Patrimonium - Gronden Broechemsesteenweg/Berthoutstraat - Verkoop

 

BESLUIT

Artikel 1

Het vast bureau gaat akkoord met het opmetingsplan zoals opgemaakt door Igean dd. 11 april 2024.

Artikel 2

Het vast bureau legt het opmetingsplan voor aan de raad van maatschappelijk welzijn ter goedkeuring.

 

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Pensioen personeelslid

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 16 april 2024

 

Aanstelling werknemer art 60

 

 

Publicatiedatum: 30/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.