Boechout

Zitting van 09 januari 2024

Van 19:31 uur tot 19:35 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Jan Geudens, algemeen directeur

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

Verontschuldigd

Els Augustinus, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Nieuwe forfaitaire bedragen LOI 2024

 

KENNISNAME

Het vast bureau neemt kennis van de nieuwe forfaitaire bedragen LOI vanaf januari 2024.

In bijlage de nieuwe forfaitaire bedragen LOI 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Nieuwe vakantiewetgeving vanaf 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

De nieuwe vakantiewetgeving die vanaf 2024 geldt voor contractueel personeel wordt uitgebreid naar de statutaire personeelsleden. Deze wijziging zal worden opgenomen in een eerstvolgende aanpassing van de RPR en het arbeidsreglement, maar wordt al toegepast vanaf 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Dienstvrijstelling

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Aanstelling artikel 60§7

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2024

 

Aanstelling maatschappelijk werker - contractueel - B1-B3 - 38/38e

 

 

Publicatiedatum: 18/01/2024