Gemeente Boechout

Zitting van 29 juni 2020

Om 20:30 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 25 mei 2020 - Stemming

Publicatiedatum: 19/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Eedaflegging financieel directeur

Publicatiedatum: 19/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Jaarrekening 2019 - Stemming

Publicatiedatum: 19/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Jaarrekening 2019 - OCMW - Stemming

Publicatiedatum: 19/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Intekening op Apt aandelen - Stemming

Publicatiedatum: 19/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Organisatiebeheersing - Opvolging 2019 - Kennisname

Publicatiedatum: 19/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Organisatiebeheersing - Organisatiebeheersingsrapport 2020 (OBR_2020)

Publicatiedatum: 19/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Rapport Audit Vlaanderen - Externe organisatiebeheersing: Thema-audit "Geldmiddelen" - Toelichting

Publicatiedatum: 19/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

COVID-19 - Relanceplan - Stemming

Publicatiedatum: 19/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Belasting op aanplakborden - Aanpassing Covid19 - Stemming

Publicatiedatum: 19/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Uniform gemeentelijk politiereglement - Herziening - Stemming

Publicatiedatum: 19/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Welzijn op het werk : globaal preventieplan 2020-2025 en jaarlijks actieplan 2020 - Stemming

Publicatiedatum: 19/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Welzijn op het werk : beleidsverklaring welzijn op het werk - stemming

Publicatiedatum: 19/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Nieuwe straatnaam - Doorsteek Binnensteenweg/Frans Segersstraat - Definitieve goedkeuring - Stemming

Publicatiedatum: 19/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Kerkfabriek Sint-Jan-in-d'Olie - Jaarrekening 2019 - Advies - Stemming

Publicatiedatum: 19/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Kerkfabriek Sint-Jozef Mortsel/Boechout - Rekening 2019 - Kennisname

Publicatiedatum: 19/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

PIDPA - Goedkeuring bijlage bij de overeenkomst van 25 nov. 2019 tussen de gemeente Boechout en Pidpa o.v. betreffende de overdracht van rioleringsinfrastructuur (incl. accessoire rechten) en de regeling van  wederzijdse rechten en verplichtingen in verband met de uitbreiding van de opdracht gegeven aan Pidpa in het kader van de implementatie van het Project HidroGem - GSB/GSV-BIS/VIS - tarief huisaansluiting/aansluitrecht op openbare riolering en het aansluiten van de individuele sanering (IBA) - Stemming

Publicatiedatum: 19/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Goedkeuring beheersovereenkomst Bibkwintet - Stemming

Publicatiedatum: 25/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Molenbeekbron - Strategische verwervingssubsidieaanvraag en ontwerp inrichtingsvoorstel - Adviezen - Stemming

Publicatiedatum: 25/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Motie tegen bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven ISVAG Wilrijk - Stemming

Publicatiedatum: 25/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Motie - Dierenwelzijn betreffende de commerciële puppy's - Stemming

Publicatiedatum: 25/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Gemeentelijk reglement inzake de organisatie van openbare markten - Stemming

Publicatiedatum: 25/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Kinderarmoede - Integraal Masterplan Armoedebestrijding - Stemming

Publicatiedatum: 25/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Opmaak Integraal Masterplan Waterhuishouding - Stemming

Publicatiedatum: 25/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Aanvraag omgevingsvergunning Toma Power - Mussenhoevelaan - Stemming

Publicatiedatum: 25/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Interpellatie - De Dreef

Publicatiedatum: 25/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Interpellatie - Staat wegdek Reigersmolenstraat

Publicatiedatum: 25/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Interpellatie - Staat openbaar domein

Publicatiedatum: 25/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Interpellatie - Lekken in het Sneppenbos

Publicatiedatum: 25/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 29 juni 2020

 

Regionaal Landschap Rivierenland - Stemming

Publicatiedatum: 19/06/2020