Boechout

Zitting van 30 april 2024

Van 09:00 uur tot 10:53 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Verslag stuurgroep burgerloket 15 april 2024- project Gemeente zonder Gemeentehuis

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de stuurgroep burgerloket van het project "Gemeente zonder gemeentehuis" dd. 15 april 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Fluvius Antwerpen - Synthese van het activiteitenverslag 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het halfjaarlijks verslag van het eerste semester van 2023 van de opdrachthoudende vereniging Fluvius.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Pidpa - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 22 maart 2024

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 22 maart 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Oxfam Wereldwinkel Boechout - Faire Ronde op 11 mei 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Ann Geerts van Oxfam Wereldwinkel Boechout - Hove voor het organiseren van Faire Ronde te Dr. Theo Tutsstraat 32 op 11 mei 2024 van 10u tot 17u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Dr. Theo Tutsstraat 32

Periode van de inname: 11 mei 2024 10u tot 17u

Type van de inname: Plaatsen van tent (ong. 2,5 x 3 m.) op stoep

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Doorgang voor eventuele rolstoelgebruikers of personen met een kinderwagen moet maximaal mogelijk gemaakt worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Voetbalcup op 18 mei 2024 - Sneppenbos

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Stijn Verelst  voor het organiseren van Voetbalcup te Sneppenbos op 18 mei 2024 van 13u tot 20u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Kooktoestel

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

     Een steward dient aan de toegangspoort te controleren dat er geen eten of glas meegenomen wordt langs de sportterreinen. Hij controleert ook op de naleving van het verbod op dieren op de sportterreinen.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Straatcomité Jan Frans Theo - Straatfeest Jan Frans Willemsstraat en Dr. Theo Tutstraat op 2 juni 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Wout Lever van het Straatcomité Jan Frans Theo voor het organiseren van Straatfeest Jan Frans Willemsstraat en Dr. Theo Tutstraat te Dr. Theo Tutsstraat op 2 juni 2024 van 8u tot 22u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 2 juni 2024 van 8u tot 22u.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: Dr. Theo Tutsstraat

Periode van de inname: 2 juni 2024 van 8u tot 23u

Type van de inname: Afsluiten Dr. Theo Tutsstraat en parkeerverbod parking Populierenhof

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

        Dr Theo Tutsstraat verkeersvrij te maken: nadarbarelen voorzien van dagslapers en een verkeersbord C3 in de Dr. Theo Tutsstraat ter hoogte van het kruispunt met de Jan Frans Willemsstraat en ter hoogte van het kruispunt met het Onze-Lieve-Vrouweplein, plaatsen vanaf 8u en uiterlijk om 23u verwijderen.

        Parkeerverbod: verkeersborden E3 met onderbord 'op 2/06/24 van 7u tem 23u'.

        Er dient over gewaakt te worden bij het plaatsen van constructies dat de vrije doorgang voor de hulpdiensten ten allen tijde kan gegarandeerd worden.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

De parkeerverbodsborden worden minstens 24 uur en maximum 48 uur voor het evenement geplaatst door het gemeentepersoneel. Alle overige signalisatie (zoals nadarhekken) wordt geleverd en opgehaald door het gemeentepersoneel, maar dient steeds door de aanvrager zélf tijdig geplaatst en verwijderd te worden zoals beschreven in de vergunning (art.78 van KB van 01/12/75).

De toelating die afgeleverd wordt voor het parkeerverbod, moet te allen tijde beschikbaar zijn en vertoond worden op verzoek van ieder bevoegd persoon (art.1 van MB 07/08/99). Indien er voertuigen geparkeerd staan op het moment dat het parkeerverbod geldig is, dient men steeds de lokale politiezone Minos te contacteren op het nummer 03 451 98 98 voor een vaststelling ter plaatse.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Kleine tijdelijke inrichting

     Kooktoestel

 

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Buurtcomité Midden - Zomerfeest op 15 juni 2024 in de IJzerlei

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Nancy De Nys  van het buurtcomité Midden voor het organiseren van het Zomerfeest in de IJzerlei 24 op 15 juni 2024 van 15u tot 21u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden op 15 juni 2024 van 15u tot 21u.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om het openbaar domein tijdelijk privatief te bezetten volgens onderstaande parameters:

Adres van de inname: stukje IJzerlei ter hoogte van nummer 24

Periode van de inname: 15 juni 2024 van 10u00 tot 22u00

Type van de inname: afsluiting straat

Omschrijving van de hinder en eventuele voorwaarden die opgelegd worden:

Voor de afsluiting van de straat dienen nadarbarelen met dagslapers en een verkeersbord C3 geplaatst te worden aan beide zijden van het plein

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gemeentewerf opdracht tot het leveren en ophalen van het nodige materiaal ter signalisatie van de inname zoals hierboven beschreven.

Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Bereikbaarheid

     Kleine tijdelijke inrichting

     Kooktoestel

 

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Schoolfeest Jan Frans Willemsschool op 22 juni 2024

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Dirk De Clercq van de Ouderraad JFW voor het organiseren van het Schoolfeest JFW in de Jan Frans Willemsschool op 22 juni 2024 van 14u tot 20u30.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 90 dB(A) toe op 22 juni 2024 van 14u tot 20u30, mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Aanpak zomerschool 2024

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de deelname aan zomerscholen Hove in 2024 goed en erkent het lokaal bestuur Hove als trekkende gemeente.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Markt in Vremde op 9 mei 2024 - Hemelvaart

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat de markt in de Boomkensstraat in Vremde doorgaat op de feestdag donderdag 9 mei 2024. Op deze dag mag de markt een uurtje langer staan, nl. tot 14u i.p.v. 13u.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Nutuitbr2024-013 (62) Werken Eurofiber - Binnensteenweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken mits:

       vergunning aan te vragen aan Infrabel

       het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

       kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de

 dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

       veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

       plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

       de kruisingen met de Binnensteenweg gebeuren door een gestuurde boring

       werken moeten uitgevoerd worden voor 12 juli 2024

       herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Nutuitbr.algemeen (64) Werken Fluvius - Verledden Withofstraat en Veldloopstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het plan in bijlage.

        Het standaardtoestel Izylum wordt voorzien

        Armaturen worden 1 op 1 vervangen, bestaande palen blijven behouden

        Overal back light cut te voorzien

        Dieper dimmen wordt toegepast.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Nutuitbr.algemeen (65) Werken Fluvius - Verledden Marcel De Ridderstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het plan in bijlage mits omkeren van de 2 armaturen op het pleintje.

        Het standaardtoestel Izylum wordt voorzien

        Armaturen worden 1 op 1 vervangen, bestaande palen blijven behouden

        Overal back light cut te voorzien

        Dieper dimmen wordt toegepast.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Nutuitbr.algemeen (66) Werken Fluvius - Verledden Lange Kroonstraat

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het plan in bijlage mits omkeren van de 2 armaturen op het pleintje.

        Het standaardtoestel Izylum wordt voorzien

        Armaturen en palen worden 1 op 1 vervangen. De wijnrode kleur blijft behouden.

        Overal back light cut te voorzien

        Dieper dimmen wordt toegepast.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

OMV - Deelname proefproject actieve bemaling VMM - voorstel IGEAN

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan het proefproject actieve bemalingen in het kader van de Blue Deal.

De gemeente engageert zich om de bijzondere voorwaarde zoals aangeleverd door VMM op te nemen in de toelatingen voor bronbemalingen

Artikel 2

Een digitaal afschrift van dit besluit wordt voor 15 mei 2024 overgemaakt aan Igean via omgeving@igean.be die de verdere aansluiting zal concretiseren.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

IVLW Zuidrand 2 - Toekenning Vlaamse subsidie IGS-projecten lokaal woonbeleid 2020-2025 - Evaluatierapport 2023

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het evaluatierapport van Wonen in Vlaanderen over het werkingsjaar 2023 van het project IVLW Zuidrand 2.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - AQF 22.680 Boechout/Ranst: Sanering Broechemsesteenweg - Ranstsesteenweg - Wijzigingsverzoek

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies over de gewijzigde aanvraag en formuleert hierbij een aantal voorwaarden en aandachtspunten.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan de dienst omgeving om het advies te bezorgen aan de secretaris van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC).

Artikel 3

Bij ontvangst van bezwaarschriften na 30 april 2024 worden deze nog nagestuurd aan de GOVC samen met een aangepast advies dat in dat geval zal worden geagendeerd op het college van 7 mei 2024.

 

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Kennisname politiek mandaat

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

BIB - Aanstelling jobstudenten

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 30 april 2024

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 08/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.