Boechout

Zitting van 16 juni 2020

Van 12:00 uur tot 12:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 16 juni 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 juni 2020

 

Dagorde Raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juni 2020

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het vast bureau neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1.Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 mei 2020 - Stemming

 

Financieel directeur

G.2.Jaarrekening 2019 - Stemming

 

Beleidsondersteuning

G.3.Welzijn op het werk : globaal preventieplan 2020-2025 en jaarlijks actieplan 2020 - Stemming

G.4.Welzijn op het werk : beleidsverklaring welzijn op het werk - Stemming

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 juni 2020

 

Zomerscholen - deelname initiatief zomerscholen Hove

 

KENNISNAME

Het vast bureau neemt kennis van het initiatief Zomerscholen van het lokaal bestuur Hove.

 

Het vast bureau besluit kwetsbare kinderen uit de gemeente Boechout de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan dit initatief, op doorverwijzing van de sociale dienst, scholen of CLB en gaan ermee akkoord dat hiertoe de nodige communicatie aan de betrokken dienst en partners (de scholen) wordt verspreid.

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 juni 2020

 

Personeel - Vervanging zwangerschap

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 16 juni 2020

 

Aanstelling artikel 60

 

 

Publicatiedatum: 24/06/2020