Boechout

Zitting van 01 december 2020

Van 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Dagorde gemeenteraad 14 december 2020

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

Secretariaat

G.1.Notulen van de gemeenteraadszitting van 30 november 2020 - Stemming

 

Financieel directeur

G.2.Goedkeuring aangepast meerjarenplan AGB 2020-2025 aanpassing 2020 - Stemming

G.3.Vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 2020 en de  kredieten 2021 deel gemeente - Stemming

G.4.Goedkeuring aangepast meerjarenplan deel OCMW 2020-2025 -en vaststelling kredieten 2021 -  Stemming

G.5.Prijssubsidiereglement AGB Boechout - Stemming

G.6.Ter beschikking stellen AGB - Stemming

G.7.Aanwijzend schatter - Stemming

 

Beleidsondersteuning

G.8.Patrimonium - Aankoop gronden Hellestraat aansluitend bij het brongebied van de Molenbeek – Schattingsverslag - Stemming

 

Ontwikkelingssamenwerking

G.9.Subsidie voor projecten 2020 - subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden - Stemming

 

Openbare werken & mobiliteit

G.10.Overeenkomst Wommelgem - Stemming

 

besloten zitting

 

Secretariaat

G.11.Prijs van de gemeente 2020 - Toekenning - Stemming

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

PIDPA - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 23 oktober 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 23 oktober 2020.

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

JZP/2020/021 - Participtietraject betreffende visienota 2030 - pv van opening - Screening selectiecriteria

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de documenten zoals werden toegevoegd in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

2 Pakjesautomaten - B- post - Intentieverklaring

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart hierbij de intentie om verder met Bpost in gesprek te gaan met het oog op het plaatsen van 1 of 2 pakjesautomaten op het grondgebied van Boechout.

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Samenstelling selectiecommissie technicus mecanicien D4-D5

 

BESLUIT

Enig artikel

Volgende personen maken deel uit van de selectiecommissie voor de functie van technicus mecanicien - statutair/contractueel - D4-D5:

         Geert Van Gestel, diensthoofd werf, gemeente Boechout,

         Eric Eeckelaers, ploegbaas, gemeente Boechout,

         Tim Horemans, teamleider patrimonium, gemeente Nijlen,

         Frank Coenen, algemeen directeur (of Joke Schepens, diensthoofd OWM, of Paul Joossens of Rita Lemmens, deskundige personeel, bij afwezigheid van Frank), secretaris van de selectiecommissie.

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Samenstelling selectiecommissie technicus groen D4-D5

 

BESLUIT

Enig artikel

Volgende personen maken deel uit van de selectiecommissie voor de functie van technicus groen - D4-D5 - contractueel:

         Geert Van Gestel, diensthoofd werf, gemeente Boechout,

         Jean-Marie Croegaert, ploegbaas, gemeente Boechout,

         Wim Van Olmen, diensthoofd groen, gemeente Ranst,

         Frank Coenen, algemeen directeur (of Joke Schepens, diensthoofd OWM, of Paul Joossens of Rita Lemmens, deskundige personeel, bij afwezigheid van Frank), secretaris van de selectiecommissie

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Samenstelling selectiecommissie vakman/vrouw groen D1-D3

 

BESLUIT

Enig artikel

Volgende personen maken deel uit van de selectiecommissie voor de functie van vakman/vrouw groen - D1-D3:

         Geert Van Gestel, diensthoofd werf, gemeente Boechout,

         Jean-Marie Croegaert, ploegbaas, gemeente Boechout,

         Wim Van Olmen, diensthoofd groen, gemeente Ranst,

         Frank Coenen, algemeen directeur (of Joke Schepens, diensthoofd OWM, of Paul Joossens of Rita Lemmens, deskundige personeel, bij afwezigheid van Frank), secretaris van de selectiecommissie.

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Opstellen/afbreken Kerststal Boechout en Vremde

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat de gemeentewerf de kerststal in:

         Boechout plaatst op maandag 7 december 2020 en afbreekt op maandag 11 januari 2021.

         Vremde plaatst op woensdag 9 december 2020 en afbreekt op woensdag 13 januari 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Subsidies Culturele Verenigingen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verdeling van de subsidies voor de culturele verenigingen en geeft opdracht aan de dienst financiën om de betalingen uit te voeren.

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Subsidies Vaste Bedragen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met deze uitbetaling.

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Subsidies Wijkfeesten

 

BESLUIT

Enig artikel

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de berekening van de

subsidies voor buurtactiviteiten en wijkfeesten en geeft opdracht aan de dienst financiën om de betaling uit te voeren.

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Aanvragen subsidies sportinfrastructuur 2020

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitbetaling van de subsidies voor sportinfrastructuur 2020.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan dienst financiën om de betaling uit te voeren tegen ten laatste 30 december 2020.

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Overzicht subsidies sportkaderopleidingen 2020

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de subsidies voor sportkaderopleiding ingediend door Robin Hood Boechout.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan dienst financiën om de betaling van de subsidies voor sportkaderopleidingen uit te voeren tegen ten laatste 30 december 2020.

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Subsidies voor sportverenigingen - werkingsjaar 2019

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de subsidies voor sportverenigingen voor het werkingsjaar 2019.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan dienst financiën om de betaling van de subsidies uit te voeren tegen ten laatste 30 december 2020.

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Verslag van de middenstandsraad van 17 november 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de middenstandsraad van 17 november 2020.

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Verkeer 20/027 (143) Joseph van Hellemontlei - Woonerf en parkeerverbod

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de invoering van een woonerf in de Joseph Van Hellemontlei, vanaf huisnummer 2 tot en met huisnummer 11, en de invoering van een parkeerverbod door middel van een gele onderbroken streep op de rand van de rijbaan.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van het verkeersbord F12a en F12b met pictogram en daaraan verplicht verbonden verkeersbord B1.

Artikel 3

In hoofdstuk 7 artikel 26 van het aanvullend reglement toe te voegen :

- Joseph Van Hellemontlei van huisnummer 2 tot en met huisnummer 11.

Artikel 4

In een woonerf geldt een maximale snelheid van 20Km/U. Hierdoor vervalt de huidige maximale snelheid van 30Km/U zoals zonaal is opgelegd.

Artikel 5

In hoofdstuk 7 artikel 25 van het aanvullend reglement dient aangevuld te worden worden :

- Joseph Van Hellemontlei met volgende aanvulling: vanaf de Lindelei tot en met huisnummer 12 en het woonerf.

Artikel 6

In hoofdstuk 3 artikel 12.2.1. van het aanvullend reglement toe te voegen :

- Joseph Van Hellemontlei vanaf de Lindelei tot en met huisnummer 12

      ten opzichte van:

       - Joseph Van Hellemontlei van huisnummer 2 tot en met huisnummer 11

Artikel 7

Aan de zijde van de Lindelei 21 tot aan huisnummer 1 was door het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 april 2019 een parkeerverbod door middel van gele belijning goedgekeurd. Deze belijning werd in praktijk uitgevoerd door het plaatsen van 2 parkeerverbodsborden E1 met onderbord Xa en Xb.

Artikel 8

In hoofdstuk 6 artikel 20 van het aanvullend reglement te schrappen :

- Joseph Van Hellemontlei : van de Lindelei tot aan huisnummer 1

Artikel 9

In hoofdstuk 5 artikel 14  van het aanvullend reglement toe te voegen :

- Joseph Van Hellemontlei : van de Lindelei tot aan huisnummer 1, aan de zijde van de Lindelei 21.

Artikel 10

In hoofdstuk 6 artikel 20 van het aanvullend reglement toe te voegen :

Joseph Van Hellemontlei

     - Aan de overzijde van het appartementsgebouw gelegen ter hoogte van huisnummer 1, lengte van 6 meter.

     - Aan de scheiding van de huisnummer 13/14 tot de helft van het perceel met huisnummer 16

Artikel 11

Het college van burgemeester en schepenen stelt de bewoners in kennis van de invoering van het woonerf en het parkeerverbod door middel van een gele onderbroken streep op de rand van de rijbaan via brief.

Artikel 12

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bewonersbrief in bijlage goed.

Artikel 13

Het betreft een gemeenteweg, zoals bekrachtigd in het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 april 2019.

Artikel 14

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Verkeer 20/026 (144) Zagerijstraat-Eugeen de Ridderstraat invoering woonerf en invoering parkeerverbod Appelkantstraat

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de invoering van een woonerf in de Zagerijstraat en de Eugeen de Ridderstraat en tot de invoering van een parkeerverbod door middel van een gele onderbroken streep op de rand van de rijbaan in de Appelkantstraat ter hoogte van huisnummer 49 en 53 gelegen op de hoeken met de Zagerijstraat, zoals aangegeven op het bijgevoegde plan.

Artikel 2

Voorgaande maatregel wordt ter kennis gebracht door middel van de verkeersborden F12a en F12b met pictogram en daaraan verplicht verbonden verkeersbord B1.

Artikel 3

In hoofdstuk 7 artikel 26 van het aanvullend reglement toe te voegen :

- Zagerijstraat

- Eugeen de Ridderstraat

Artikel 4

In een woonerf geldt een maximale snelheid van 20Km/Uur. Hierdoor vervalt de huidige maximale snelheid van 30Km/Uur die zonaal is opgelegd.

Artikel 5

In hoofdstuk 7 artikel 25 van het aanvullend reglement te schrappen :

- Zagerijstraat

- Eugeen de Ridderstraat

Artikel 6

In Hoofdstuk 3 artikel 12.2.1.van het aanvullend reglement toe te voegen:

Appelkantstraat

     ten opzichte van:

     - Zagerijstraat

Artikel 7

In hoofdstuk 6 artikel 20 van het aanvullend reglement toe te voegen :

Appelkantstraat

- van de Zagerijstraat tot aan de oprit van huisnummer 49

- van de Zagerijstraat tot aan de oprit van huisnummer 53

Artikel 8

In hoofdstuk 6 artikel 22 van het aanvullend reglement toe te voegen :

Zagerijstraat :

  - zes afgebakende parkeerplaatsen gelegen naast het perceel ter hoogte van de Appelkantstraat nummer 49

  - tien afgebakende parkeerplaatsen gelegen naast het perceel ter hoogte  van de Eugeen de Ridderstraat nummer 1

  - acht afgebakende parkeerplaatsen gelegen naast het perceel ter hoogte van de Zagerijstraat nummer 12

  - vier afgebakende parkeerplaatsen, gelegen aan de garageboxen, aan de achterkant van het appartementsgebouw aan de Appelkantstraat nummer 13-15

Artikel 9

Het college van burgemeester en schepenen stelt de bewoners in kennis van de invoering van het woonerf en het parkeerverbod door middel van een gele onderbroken streep op de rand van de rijbaan via brief.

Artikel 10

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bewonersbrief in bijlage goed.

Artikel 11

Het betreft een gemeenteweg.

Artikel 12

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Natuur  - Subsidie aanleg & onderhoud van streekeigen groen voor 2020

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvragen goed voor de aanvragen in bijlage en dit voor een totaal bedrag van 740 euro.

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Schaliehoevelaan 20 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte hoofdgebouw en de toegangshelling ondergrondse parking

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Eksterstraat 20 - Bouwen van een tuinberging en aanleggen van verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Jan Frans Willemsstraat 67 - Afwijking gewestplanvoorschriften (VCRO art. 4.4.3) en afwijking gemeentelijke bouwcode voor de oppervlakte en nokhoogte van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 8 bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Ambtshalve schrapping

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020
Overzicht punten

Zitting van 01 december 2020

 

Aanvraag columbariumvergunning 30 jaar

 

 

Publicatiedatum: 09/12/2020