OCMW Boechout

Zitting van 22 februari 2021

Van 22:33 uur tot 22:50 uur.

 

 

aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Ines De Keulenaer, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen, Fernando Marques da Silva, raadsleden

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn – Bekrachtiging – Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 12 februari 2021 aangaande de organisatie en de modaliteiten van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 januari 2021 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 25 januari 2021 goed.

 

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Patrimonium - Gronden te Lier - Verkoop fase 2 - Proces-verbaal van opening van de biedingen onder gesloten omslag - Stemming

 

Stemming

14 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

9 stemmen tegen

Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het proces-verbaal van opening van de biedingen onder gesloten omslag.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn aanvaardt het hoogste bod ten bedrage van 9,53 €/m² voor het perceel kadastraal gekend onder 2e afdeling, sectie A, nummer 195 A, zijnde een totaal bedrag van € 48.402,00. 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn bevestigt:

1)     de opdracht aan de stafmedewerker om de procedure tot verkoop van dit onroerend goed verder te belopen.

2)     de aanduiding van notaris Stéphane Van Roosbroeck in kader van de opmaak en het verlijden van de notariële verkoopakte.

 

 

Publicatiedatum: 24/02/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2021

 

Uitbreiding aantal doorgangswoningen - Stemming

 

Stemming

16 stemmen voor

Ria Van Den Heuvel, Koen T'Sijen, Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Marleen Dolfeyn, Joost Derkinderen, Lotte Vanstraelen en Fernando Marques da Silva

7 onthoudingen

Sven Snyders, Annelies Veron, Erik Philibert, Filip Peeters, Lode Van den Brande, Greet Van Brussel en Ines De Keulenaer

 

BESLUIT

Artikel 1

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat akkoord met de uitbreiding van het aantal doorgangswoningen van twee naar drie, na het wegvallen van twee panden.

Artikel 2

Het Vast Bureau wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en gemachtigd om hiervoor een huurovereenkomst aan te gaan met De Ideale Woning.

 

 

Publicatiedatum: 24/02/2021