Gemeente Boechout

Zitting van 25 oktober 2021

Om 20:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2021

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 27 september 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 14/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2021

 

COVID 19 - Verslaggeving vaccinatiecentrum - Kennisname

Publicatiedatum: 14/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2021

 

Aanpassing prijssubsidie 2021 en toekennen Covid toelage - Stemming

Publicatiedatum: 14/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2021

 

Amendement - Samenwerkingsovereenkomst Stichting Kempens Landschap - Kennisneming vestiging van erfpacht met betrekking tot de dreef (eigendom Moretus) en Kempens Landschap - Specifiek engagement van de gemeente Boechout jegens Kempens Landschap - Stemming

Publicatiedatum: 21/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Kempens Landschap - Kennisneming vestiging van erfpacht met betrekking tot de dreef (eigendom Moretus) en Kempens Landschap - Specifiek engagement van de gemeente Boechout jegens Kempens Landschap - Stemming

Publicatiedatum: 14/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2021

 

Afbakening werkingsgebied voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij Zuidrand - Stemming

Publicatiedatum: 14/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Antwerpen - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 22 december 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 14/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Opdrachthoudende Vereniging- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 6 december 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 14/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2021

 

Interpellatie - Jaarmarkt

Publicatiedatum: 21/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2021

 

Interpellatie - Voorzieningen op het openbaar domein tijdens de kermis en jaarmarkt

Publicatiedatum: 21/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2021

 

Interpellatie - Omheining spoorweg

Publicatiedatum: 21/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2021

 

Interpellatie - De Lijn - busverbindingen

Publicatiedatum: 21/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2021

 

Interpellatie - Videobeelden gemeenteraad

Publicatiedatum: 21/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2021

 

Interpellatie - Veilige verkeersinrichting Borsbeeksesteenweg, specifiek het traject voor zwakke weggebruikers tussen Park and Ride Capenberg en Capenberg Oxaco Center/Huize Stracke

Publicatiedatum: 21/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2021

 

Interpellatie - Hockey Capenberg

Publicatiedatum: 21/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2021

 

Interpellatie - Voormalig politiekantoor - Concessieovereenkomst - Verlenen van domeinconcessies

Publicatiedatum: 21/10/2021