Boechout

Zitting van 28 maart 2023

Van 12:00 uur tot 12:15 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Jan Geudens, algemeen directeur

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

Verontschuldigd

Els Augustinus, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 05/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2023

 

Aanstelling maatschappelijk werker

 

 

Publicatiedatum: 05/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 28 maart 2023

 

Aanstelling werknemer art 60

 

 

Publicatiedatum: 05/04/2023