Feiten en context

Sinds 2020 maakt de gemeente Boechout gebruik van het online platform Eaglebe, voor de registratie en afhandeling van aanvragen inname openbaar domein.

Hieraan is een retributie- en gebruikersreglement gekoppeld.

Het gebruikersreglement biedt richtlijnen ivm het indienen van een aanvraag inname openbaar domein, het aanpassen of annuleren ervan alsook een overzicht van de kosten die hier aan verbonden zijn.

Argumentatie

Na twee jaar in gebruik te zijn kunnen aanpassingen worden aangebracht aan het gebruikersreglement, die zijn getoetst aan de dagelijkse praktijk en zo een meerwaarde voor de aanvrager kunnen betekenen. Niet alleen voor de aanvrager maar ook voor de bevoegde gemeentelijke dienst omdat de procedure efficiënter kan verlopen.

Juridische grond

Artikel 41 van het decreet van het decreet lokaal bestuur.

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

 

Stemming

 

Eenparig

 

 

BESLUIT

 

Enig artikel

De gemeenteraad keurt het aangepaste gebruikersreglement inname openbaar domein, zoals in bijlage, goed.