Gemeente Boechout

Zitting van 24 oktober 2022

Om 20:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 26 september 2022 - Stemming

Publicatiedatum: 14/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Aanpassing prijssubsidie 2022 - Stemming

Publicatiedatum: 14/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Patrimonium - Wolfsput - Aankoopakte - Stemming

Publicatiedatum: 14/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Politieverordening betreffende de beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5) op basis waarvan deze overtredingen administratieve sancties kunnen worden toegepast - Stemming

Publicatiedatum: 14/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan (SECAP) in het kader van het burgemeestersconvenant 2030 - Stemming

Publicatiedatum: 14/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Kerkfabriek Protestantse Kerk - Budget 2023 - Kennisname

Publicatiedatum: 14/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Opdrachthoudende Vereniging- Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 7 december 2022 - Stemming

Publicatiedatum: 14/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Interpellatie - Afgesloten dorpskern

Publicatiedatum: 20/10/2022
Overzicht punten

Zitting van 24 oktober 2022

 

Interpellatie - Puppy House

Publicatiedatum: 20/10/2022