OCMW Boechout

Zitting van 29 april 2024

Van 22:47 uur tot 22:54 uur.

 

 

Aanwezig

Ria Van Den Heuvel, voorzitter

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Wally Liekens, Sven Snyders, Christel Naenen, Johan Van Hoof, Annelies Veron, Erik Philibert, Bruno Doms, Willy Van Genechten, Lode Van den Brande, Marleen Dolfeyn, Greet Van Brussel, Joost Derkinderen, Stef Voets, Katelijn Sebrechts, Mieke Kaniszai, raadsleden

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, Filip Peeters, raadsleden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 maart 2024 - Stemming

 

Stemming

 

Eenparig

 

BESLUIT

Enig artikel

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van 25 maart 2024 goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 29 april 2024

 

Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen - Aanduiden van een vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene vergaderingen - Geheime stemming

 

BESLUIT

Artikel 1

Mevrouw Kris Swaegers wonende Lange Kroonstraat 69 te 2530 Boechout, wordt aangeduid als afgevaardigde bij "De Voorkempen-H.E." om de belangen van het OCMW van Boechout te behartigen.

Artikel 2

Mevrouw Ria Van Den Heuvel wonende Oude Steenweg 46 te 2530 Boechot, wordt aangeduid als plaatsvervanger bij "De Voorkempen-H.E." om de belangen van het OCMW van Boechout te behartigen.

Artikel 3

Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan De Voorkempen-H;E., Nijverheidsstraat 3 te 2960 Sint-Job-in-'t Goor.

 

 

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.