Gemeente Boechout

Zitting van 27 maart 2023

Om 20:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Aanvaarden van het ontslag van een gemeenteraadslid - Lotte Vanstraelen - Kennisname

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Aanstelling en eedaflegging van een opvolgend gemeenteraadslid - Stef Voets - Stemming

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden - Kennisname

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 27 februari 2023 - Stemming

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Deontologische code voor mandatarissen - Stemming

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Samenstelling deontologische commissie - Stemming

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Patrimonium - Gronden Wolfsput - Verkoop - Stemming

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Verslag Algemene Vergadering sportregio Midden-Provincie ilv 2023 - Stemming

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Kerkfabriek Protestantse Kerk - Jaarrekening 2022 - Advies - Stemming

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Stopzetting jacht en bestrijding op houtduiven op percelen omwille van veiligheid en overlast - Arrest Raad van State - Kennisname

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Motie - Standpunt Captain Jack - Stemming

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Motie - Darmkankeronderzoek - Stemming

Publicatiedatum: 23/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Motie - Bespreking forensisch auditrapport van audit Vlaanderen in openbare zitting - Stemming

Publicatiedatum: 23/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Interpellatie - Smeendijk

Publicatiedatum: 23/03/2023