Boechout

Zitting van 09 januari 2023

Van 18:45 uur tot 19:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Dienstvrijstelling

 

 

Publicatiedatum: 19/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Deeltijdse werkhervatting

 

 

Publicatiedatum: 19/01/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 januari 2023

 

Tijdelijke tewerkstellingen dienst welzijn

 

 

Publicatiedatum: 19/01/2023