Boechout

Zitting van 02 mei 2023

Van 10:55 uur tot 11:00 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Jan Geudens, algemeen directeur

Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

Verontschuldigd

Els Augustinus, Dirk Crollet, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2023

 

Verlenging contract maatschappelijk werker

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 02 mei 2023

 

Verlenging contract maatschappelijk werker

 

 

Publicatiedatum: 10/05/2023