OCMW Boechout

Zitting van 31 mei 2021

Om 20:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn – Bekrachtiging – Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 29 maart 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Organisatiebeheersing – OBP Opvolging 2020 - Kennisname

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking Zora Werkt! - Jaarrekening 2020 - Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Intergemeentelijke samenwerking Zora Werkt! - Aanpassing meerjarenbegroting 2021-2025 - Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

CIPAL - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 25 juni 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Igean Milieu & Veiligheid van 25 juni 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 31 mei 2021

 

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen - Aanduiding van een nieuwe vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergaderingen van de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen - Stemming

Publicatiedatum: 21/05/2021