Boechout

Zitting van 19 april 2022

Van 12:00 uur tot 13:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Model verblijfsovereenkomst publieke collectieve opvangvoorzieningen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het model van verblijfsovereenkomst voor de collectieve opvang in het "Vijverhof" en het model van verblijfsovereenkomst voor de collectieve opvang in de pastorij, in bijlage, worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Vaststellen verblijfsvergoeding publieke collectieve opvang van Oekraïense vluchtelingen en van een billijke vergoeding voor gastgezinnen

 

BESLUIT

Artikel 1

De maandelijkse verblijfsvergoeding voor een slaapfaciliteit (inclusief kosten en lasten) in de collectieve opvangvoorzieningen van het lokaal bestuur wordt, conform de richtbedragen die door de Vlaamse regering in dat verband werden bepaald, vastgesteld als volgt :

Voor een gezin : € 222

Voor een alleenstaande : € 164

Voor een samenwonende : € 109

Artikel 2

Aan de gastgezinnen wordt geadviseerd om voor het bepalen van een billijke vergoeding de richtbedragen van de Vlaamse regering te hanteren, die zijn opgenomen in voornoemd besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 2022.

In geval er daarover een schriftelijk akkoord bestaat tussen het gastgezin en de Oekraïense vluchtelingen die het gezin opvangt kan die vergoeding door het OCMW van het equivalent leefloon worden ingehouden en rechtstreeks aan het gastgezin overgemaakt worden.

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 april 2022

 

Aanstelling administratief medewerker

 

 

Publicatiedatum: 27/04/2022