Boechout

Zitting van 26 mei 2020

Van 12:30 uur tot 14:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

COVID-19 - Mondmaskers - Bestelling bij hoogdringendheid - Ietstof vzw - Lot 2 - Intrekking beslissing van 28 april 2020

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen trekt de beslissing van 28 april 2020 in. De bestelling van de loten 1 en 2 (11.000 mondmaskers) bij Ietstof vzw, Statielei 57 te Mortsel wordt geannuleerd. De factuur voor de 1.800 geleverde maskers wordt betaald.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

COVID-19 - Mondmaskers - Bestelling bij hoogdringendheid - Vandeputte Safety NV

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen beslist om 10.000 stoffen mondmaskers aan te kopen bij Vandeputte Safety NV, Binnensteenweg 16 te Boechout tegen een bedrag van 31.141,74 euro inclusief btw.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

PIDPA - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 24 april 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 24 april 2020.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

Nutuitbr2020-004 (89) Werken Fluvius - Pietingbaan/Broederlozestraat/Wommelgemsesteenweg

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

         toestemming te verkrijgen van de eigenaars van de getroffen percelen (zie bijlage)

         het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

         kopie van de bewonersbrief dient voor aanvang van de werken per mail overgemaakt aan de dienst openbare werken en mobiliteit via openbarewerken@boechout.be

         veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

         plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

         herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

2009/019 (90) Project Joseph Van Hellemontlei - Goedkeuring voorlopige oplevering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het PV van voorlopige oplevering.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

Verkeer.20/005 (91) Blue-bike - Jaarverslag en jaarlijkse bijdrage

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen volgt de argumentatie en het negatief advies van de financieel directeur en beslist de overeenkomst met blue-mobility niet verder te verlengen.

Artikel 2

Geeft opdracht om de overeenkomst ten laatste 30 dagen voor de eerstvolgende verlenging op te zeggen.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

Bouwberoep - Boshoek 331 - Ophogen en nivelleren van landbouwgrond

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de hoorzitting en vaardigt schepen Dirk Crollet af.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

Natuur - Vorming Plus 'Natuurlijk Boechout'

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college keurt het projectvoorstel van Vormingplus regio Antwerpen goed met als titel 'Natuurlijk Boechout'. Het project kan opgestart worden.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Bloemenhof 27 - Slopen, herbouwen en functiewijziging van bijgebouw naar gastenkamer

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Lange Kroonstraat 142 - Verbouwen van een eengezinswoning (GB)

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Weverstraat 192 - Voorgevelwijziging: aanbrengen van isolatie en gevelbekleding

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

Raad voor Vergunningsbetwistingen - Provinciesteenweg 290 - Bouwen en exploiteren van een nieuw tankstation met aanhorigheden en vellen van bomen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 18 mei 2020, van het verzoekschrift tot schorsing en vernietiging ingediend op 12 maart 2020 en van de e-mail van GSJ advocaten van 19 mei 2020.

Artikel 2

De gemeente heeft een gelijklopend belang en heeft zelf een procedure tot schorsing en vernietiging ingediend, zodat tussenkomst in deze niet noodzakelijk is. De dossiers worden op dezelfde dag behandeld.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

Vellen bomen -Lange Kroonstraat 142 - 1 naaldboom

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de boom, van tenminste één  bladverliezende halfstamboom of fruitboom met een minimale plantmaat <10/12>. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

IVLW Zuidrand 2 - Verslag vergadering huisvestingsambtenaren - 4 mei 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vergadering van de huisvestingsambtenaren van 4 mei 2020.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

Water - Wijziging klassering waterlopen - Grensscheidingsbeek

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

Aanstelling Elke Bosschaert- Vakman groen- contractueel - 38/38e - bepaalde duur

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2020
Overzicht punten

Zitting van 26 mei 2020

 

Intimidatie van een werknemer - Verzoek aan de politie om de nodige stappen te ondernemen

 

 

Publicatiedatum: 03/06/2020