Boechout

Zitting van 30 maart 2021

Van 08:30 uur tot 09:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 30 maart 2021

 

Schepijs Rowan - Aanvraag belvergunning 2021

BESLUIT

Enig artikel

Aan de firma Rowan, namens de heer Omar Sharona - zaakvoerder, wonende te 2500 Lier, Amerstraat 13 bus 8, wordt een belvergunning toegekend voor zijn ijswagens voor het jaar 2021, volgens de hierboven vermelde bepalingen.

 

De vergunning gaat in op de dag van ontvangst van dit besluit.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 30 maart 2021

 

Verk.21/012 (33) Signalisatievergunning / inname openbaar domein 1 maart 2021 tot en met 31 maart 2021

BESLUIT

Enig artikel

Er wordt een signalisatievergunning en inname openbaar domein verleend voor de locaties volgens het overzicht in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 27/07/2021