Boechout

Zitting van 18 augustus 2020

Van 12:00 uur tot 12:10 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Els Augustinus, Dirk Crollet, Philip Verstappen, Leden

verontschuldigd

Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 25/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Patrimonium - Woning met tuin op de Dorpsplaats en landbouwgrond in de Eggerseelstraat - Verkoop fase 1 - Schattingsverslagen

 

KENNISNAME

Het vast bureau neemt kennis van de schattingsverslagen en legt deze voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn teneinde eventuele daden van beschikking te kunnen stellen en een notaris aan te kunnen stellen.

 

 

Publicatiedatum: 25/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Aanstelling medewerker - artikel 60§7

 

 

Publicatiedatum: 25/08/2020
Overzicht punten

Zitting van 18 augustus 2020

 

Evaluatie personeelsleden - Kennisname resultaten

 

 

Publicatiedatum: 25/08/2020