Boechout

Zitting van 25 oktober 2022

Van 12:00 uur tot 12:10 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Formatiewijziging +RPR

 

BESLUIT

Artikel 1

Het Vast Bureau gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen.

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Vacantverklaring diensthoofd welzijn B4-B5

 

BESLUIT

Artikel 1

De functie van diensthoofd welzijn - voltijds - statutair - B4-B5 wordt vacant verklaard zoals hierboven bepaald.

Deze functie wordt niet aanzien als “knelpuntberoep”.

Artikel 2

Een wervingsreserve voor de duur van 1 jaar wordt aangelegd.

Artikel 3

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de volgende manieren:

        regionaal verschijnende krant of weekblad

        de VDAB

        de gemeentelijke website en sociale mediakanalen

        #boechoutbeweegt

        andere gebruikelijke kanalen

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022
Overzicht punten

Zitting van 25 oktober 2022

 

Aanstelling artikel 60

 

 

Publicatiedatum: 09/11/2022