Boechout

Zitting van 01 juni 2021

Van 09:00 uur tot 10:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, schepenen

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Bestelbonnen en mandaten

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk KW 1/2021

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het belastingkohier reclamedrukwerk 1ste kwartaal 2021 uitvoerbaar ten bedrage van 28.480 euro.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Rioolbeheer Waterlink werkjaar 2020

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de financiële nota van Rioolbeheerder Waterlink voor het werkjaar 2020.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Fluvius Antwerpen - Notulen Raad van Bestuur van 17 maart 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 17 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Fluvius Antwerpen - Notulen van het Regionaal Bestuurscomité Antwerpen en het Regionaal Bestuurscomité Regio van 17 maart, 20 en 28 april 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van het Regionaal Bestuurscomité Antwerpen en het Regionaal Bestuurscomité Regio van 17 maart, 20 en 28 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

PIDPA - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 23 april 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Pidpa van 23 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

IGEAN DV - Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 28 april 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 28 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

IGEAN MV - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 28 april 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 28 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

IGEAN DV - Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 5 mei 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 5 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

IGEAN MV - Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 5 mei 2021

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 5 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Brochure Kunst in de openbare ruimte

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitgave van de brochure STREET ART EN BEELDEN, 21x kunst in de openbare ruimte.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

25/07/21 Wijkfeest Zagerij- E.De Ridderstraat

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot het organiseren van een buurtfeest met fietstocht, petanque en barbecue aan de Wijkvereniging Appelkant- Zagerijk- E. De Ridderstraat op 27 juni 2021.

Artikel 2

De organisatie dient zich te informeren en te houden aan de coronamaatregelen die op de dag van de activiteiten gelden, alsook met het geldende horecaprotocol.

Artikel 3

Het college legt het gebruik van herbruikbare bekers op.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Erkenning Buurtvereniging De Mussen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen besluit de buurtvereniging De Mussen te erkennen.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Bermbeheer 2021 (62) Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 25 mei 2021, opgesteld door Openbare werken & mobiliteit.

Artikel 2

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 3

De opdracht “Bermbeheer 2021” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde A. COCQUYT BVBA, Toleindestraat 115 te 9080 Beervelde, tegen het nagerekende offertebedrag van € 38.755,00 excl. btw of € 46.893,55 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum.

Artikel 4

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. Bermbeheer 2021.

Artikel 5

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 61310050/0200000.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Machtiging Onroerend Erfgoed - Janssenlei 1 - Restauratie dakwerken toren en zadeldak

 

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de toelating onder voorwaarden verleend door het agentschap Onroerend Erfgoed Antwerpen op 21 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

VVSG - Deelname Week van de duurzame gemeente - klimaathelden

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om zich in te schrijven voor de "week van de Duurzame Gemeente" van 18 september tot 25 september 2021. Het klimaat kernteam zal een actie uitwerken in samenwerking met andere diensten.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

NA - Tegeltuin - Schransstraat 18

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating voor de aanleg van de tegeltuin zoals beschreven in bijlage in de Schransstraat 18 - 2530 Boechout.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Appelkantstraat 14 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor het bouwen van dakkapellen en voor de inplanting en dakvorm van bijgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en exploitatie ingedeelde inrichting of activiteit - Broechemsesteenweg 33 - Afwijking verkavelingsvoorschriften en gemeentelijke bouwcode voor het aanleggen van verhardingen in de zij- en achtertuinstroken

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en neemt akte van 1 bezwaarschrift.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Fruithoflaan 3 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Heuvelstraat 99 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de bouwhoogte van hoofdgebouwen

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Kapelleveldstraat 66 - Bouwen van een eengezinswoning (HOB) en aanleggen van verharding in de voortuinstrook

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 199 - Slopen van woning en loods

 

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 18 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en aard gevelmaterialen van bijgebouwen, afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Zwaluwstraat 26 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de inplanting en oppervlakte van bijgebouwen, afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van bijgebouwen

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot opmaak van proces-verbaal van sluiting van de openbaarmaking en akteert geen bezwaarschriften.

Artikel 2

De beslissing over deze aanvraag wordt genomen in een latere zitting.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Vergund geacht - Ropstocklei 22 - Eerste verdieping (met bouwdiepte >13 meter) van een eengezinswoning (HOB)

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de eerste verdieping (met een bouwdiepte >13 meter) op te nemen als vergund geacht in het vergunningenregister.

Artikel 2

Het college stelt dat de aanbouw (veranda) op het gelijkvloers niet opgenomen wordt als vergund geacht.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Bouwberoep - Oudebaan 10 - Verwijderen van verharding buitensportterreinen, bouwen van sportcomplex met parking, reliëfwijziging, aanleggen van verhardingen en wadi + exploitatie van aan sportcomplex

 

BESLUIT

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de niet-inwilliging van het bouwberoep door de deputatie op 12 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Vellen bomen - Vinkenstraat 117 - 7 sparren

 

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kapvergunning mits heraanplant binnen het jaar, volgend op het kappen van de bomen, van tenminste 7 bladverliezende hoogstambomen waarvan 5 van grootteklasse 2 (6-12m) en 2 van grootteklasse 1 (>12-35m), vrij te kiezen uit bijgevoegde lijst ‘inheemse groenelementen’. De heraanplant te voorzien op de daarvoor meest geschikte plaats, op minimum 2 meter achter de rooilijn en van de perceelgrenzen.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt de aanvrager om na de heraanplant de verklaring uitvoering heraanplant onmiddellijk terug te bezorgen aan de dienst omgeving.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Samenstelling selectiecommissie werkman groen E1-E3

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Kennisname - Resultaat aanwervingsproef omgevingsambtenaar/diensthoofd omgeving

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van 01 juni 2021

 

Vacantverklaring Omgevingsambtenaar/DH Omgeving

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021