Boechout

Zitting van 19 december 2023

Van 18:43 uur tot 18:45 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Jan Geudens, algemeen directeur

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

Verontschuldigd

Els Augustinus, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Vacantverklaring maatschappelijk werker

 

BESLUIT

Enig artikel

De functie van 1VTE maatschappelijk werker wordt zoals hierboven bepaald vacant verklaard bij aanwerving met een contract van onbepaalde duur. Daarbij wordt de bestaande wervingsreserve aangewend.

 

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Aangepaste tewerkstelling - artikel 60

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Aangepaste tewerkstelling - artikel 60

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2023

 

Schorsing arbeidsovereenkomst

 

 

Publicatiedatum: 21/12/2023