Boechout

Zitting van 06 oktober 2020

Van 12:00 uur tot 12:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 06 oktober 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 oktober 2020

 

ESF-project 4de pijler inburgering - Principiële deelname - goedkeuring

 

BESLUIT

Artikel 1

Het vast bureau gaat ermee akkoord een projectvoorstel uit te werken m.b.t. de vierde pijler inburgering in overleg en samenwerking met andere lokale besturen, in de schoot van ILV Zora Werkt.

Artikel 2

Engagement tot deelname aan het project is onder voorbehoud van concrete informatie over de financiële bijdragen die van het lokaal bestuur wordt verwacht.

 

 

Publicatiedatum: 23/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 oktober 2020

 

Werkwijze Covid-steun - Energiefactuur

 

KENNISNAME

Het vast bureau neemt kennis van de voorgestelde werkwijze voor het ten laste nemen van energiefacturen in het kader van het verhoogde energiefonds en de besteding van de Covid-steun.

 

 

Publicatiedatum: 23/10/2020
Overzicht punten

Zitting van 06 oktober 2020

 

Wijziging rechtspositieregeling

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau gaat akkoord om de rechtspositieregeling te wijzigen en de toekenning van de koopkrachtverhoging te realiseren door middel van ecocheques. De tewerkstellingscoëfficient op 1 januari wordt als basis genomen.

 

 

Publicatiedatum: 23/10/2020