Gemeente Boechout

Zitting van 31 januari 2022

Om 20:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Besluit van de burgemeester aangaande de organisatie en modaliteiten van de gemeenteraad – Bekrachtiging – Stemming

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 20 december 2021 - Stemming

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

COVID 19 - Verslaggeving Vaccinatiecentrum - Kennisname

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Statutenwijziging AGB Boechout - Stemming

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage 2022 aan de Politiezone 5351 MINOS - Stemming

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Vaststelling gemeentelijke bijdrage 2022 aan de hulpverleningszone Rand - Stemming

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Jaarrapport klachtenbehandeling 2021 - Kennisname

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Gebruikersreglement Bibkwintet - Stemming

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Vernieuwd reglement materialenbank - Stemming

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Lokale economie - aanpassing gemeentelijk reglement openbare markt en ambulante handelsactiviteiten op de openbare weg - Stemming

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Retributie op dienstverlening ivm de bibliotheek - Aanslagjaren 2022-2025 - Stemming

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Retributie voor ontlenen van materiaal uit de materialenbank - Aanslagjaren 2022-2025 - Stemming

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Retributiereglement betreffende de standplaatsen op de openbare markt  - Aanslagjaren 2022-2025 - Stemming

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Interpellatie over laadpalen en dus over klimaat, energie, publieke ruimte, verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening aan cbs

Publicatiedatum: 27/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Interpellatie - Dreef

Publicatiedatum: 27/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Interpellatie - Fusie

Publicatiedatum: 27/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Interpellatie - Hondenweides

Publicatiedatum: 27/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Interpellatie - Igean containerpark

Publicatiedatum: 27/01/2022
Overzicht punten

Zitting van 31 januari 2022

 

Personeel - Aanduiden Caroline Labeur - Omgevingsambtenaar en vaste secretaris Gecoro - Stemming

Publicatiedatum: 20/01/2022