Boechout

Zitting van 15 juni 2021

Van 08:30 uur tot 09:00 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

 

 

 

Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 15 juni 2021

 

Organisatie en modaliteiten gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

BESLUIT

Artikel 1

De volgende gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn die voorzien zijn op 28 juni 2021 vinden fysiek, maar achter gesloten deuren, plaats.

Artikel 2

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn zullen via live-streaming te volgen zijn door pers en publiek. De link wordt voorafgaandelijk bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

Artikel 3

De algemeen directeur wordt gelast met de praktische organisatie.

Artikel 4

Dit besluit zal worden bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 285 §1 en 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Artikel 5

Dit besluit ter bekrachtiging voor te leggen aan de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 15 juni 2021

 

Verk.21/027 (65)Signalisatievergunning/ inname openbaar domein van 1 mei  2021 tot 31 mei 2021

BESLUIT

Enig artikel

Er wordt een signalisatievergunning en inname openbaar domein verleend voor de locaties volgens het overzicht in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 22/06/2021