Boechout

Zitting van 16 maart 2021

Van 08:30 uur tot 09:30 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

 

 

 

Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 16 maart 2021

 

Organisatie en modaliteiten gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

BESLUIT

Artikel 1

De volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn die voorzien zijn op 29 maart 2021 digitaal te laten plaatsvinden.

Artikel 2

De vergaderingen zullen via live-streaming te volgen zijn door pers en publiek. De link wordt voorafgaandelijk bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

Artikel 3

De stemmingen zullen plaatsvinden via een stemformulier in Microsoft Teams.

Artikel 4

De algemeen directeur te gelasten met de praktische organisatie.

Artikel 5

Dit besluit zal worden bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 285 §1 en 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Artikel 6

Dit besluit ter bekrachtiging voor te leggen aan de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 16 maart 2021

 

Verk.21/011 (32)Signalisatievergunning/ inname openbaar domein van 1 tot 12 maart 2021

BESLUIT

Enig artikel

Er wordt een signalisatievergunning en inname openbaar domein verleend voor de locaties volgens het overzicht in bijlage.

 

 

Publicatiedatum: 30/03/2021