Boechout

Zitting van 14 september 2021

Van 11:00 uur tot 11:05 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

verontschuldigd

Frank Coenen, algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

Dagorde Raad voor maatschappelijk welzijn van 27 september 2021

 

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het vast bureau neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 juni 2021 - Stemming

 

Welzijn

G.2. Aanpassing criteria begunstigden ikv voedseldeelpunt de Satelliet - Stemming

 

Financieel directeur

G.3. Betekening dwangbevel - Stemming

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 14 september 2021

 

JZP/2021/012 - Vloer tentoonstellingsruimte - Goedkeuring gunning

 

BESLUIT

Artikel 1

Het vast bureau verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van 9 september 2021, opgesteld door de stafmedewerker juridische zaken en patrimonium.

Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel 2

Het vast bureau gunt de opdracht “Vloer tentoonstellingsruimte” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde G & D Solutions bvba, Turnhoutsebaan 492 te 2110 Wijnegem, tegen het nagerekende offertebedrag van € 3.975,00 excl. btw of € 4.809,75 incl. 21% btw.

Artikel 3

De betaling zal gebeuren overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode 61030400 011900. Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021