Boechout

Zitting van 29 november 2022

Van 12:00 uur tot 12:05 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Frank Coenen, algemeen directeur

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 29 november 2022

 

Samenwerking KINA - deelname distributieplatform

 

BESLUIT

Enig artikel

Het Vast Bureau beslist dat Lokaal Bestuur Boechout wenst te participeren in het project ‘voedseldistributieplatform’ van KINA tegen een forfaitaire jaarlijkse bijdrage van 3.500 euro met ingang van 01/01/2023.

 

 

Publicatiedatum: 06/12/2022