Gemeente Boechout

Zitting van 19 december 2022

Om 20:15 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Toelichting over de nieuwe website

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 28 november 2022 - Stemming

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Eedaflegging algemeen directeur

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Pensioen Frank Coenen - Kennisname

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Gemeentelijk reglement - Begraafplaats en lijkbezorging - Stemming

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Belasting op aanplakborden - Aanslagjaren 2023 - 2025 - Stemming

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Belasting op afgifte getuigschriften of andere documenten - Aanslagjaren 2023-2025 - Stemming

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Belasting op drijfkracht - Aanslagjaren 2023–2025 - Stemming

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - AJ 2023-2025 - Stemming

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk -  Aanslagjaren 2023-2025 - Stemming

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Retributie op de concessies en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen - Aanslagjaren 2023-2025 - Stemming

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Retributie op huwelijken, registratie samenlevingscontracten en betekening eenzijdige verklaring beëindigen samenwonen - Aanslagjaren 2023-2025 - Stemming

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Retributie op inname van het openbaar domein - Aanslagjaren 2023-2025 - Stemming

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Goedkeuring aangepast meerjarenplan AGB 2020-2025 - aanpassing 2022 - Stemming

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 - aanpassing 2022 en de kredieten 2023 deel gemeente - Stemming

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Goedkeuring aangepast meerjarenplan deel OCMW 2020-2025 -en vaststelling kredieten 2023 -  Stemming

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Prijssubsidiereglement AGB Boechout - Stemming

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Aanpassing uniform gemeentelijk politiereglement deel B - Stemming

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Klacht van een burger over de organisatie van de "hoogdag van de week van de fair trade" - Kennisname

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Prijs van de gemeente 2022 - Toekenning - Stemming

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Amendement - Aanpassing huishoudelijk reglement van de gemeenteraad - Stemming

Publicatiedatum: 09/12/2022
Overzicht punten

Zitting van 19 december 2022

 

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad - Aanpassing - Stemming

Publicatiedatum: 09/12/2022