Boechout

Zitting van 04 april 2023

Van 12:30 uur tot 12:40 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Jan Geudens, algemeen directeur

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Leden

Verontschuldigd

Els Augustinus, Philip Verstappen, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn van 24 april 2023

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het vast bureau neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 maart 2023 - Stemming

 

Personeel

G.2. Welzijn op het werk : actualisering globaal preventieplan 2020-2025 - Jaaractieplan 2023 - Stemming

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Vacantverklaring maatschappelijk werker

BESLUIT

Artikel 1

De functie van maatschappelijk werker B1-B3 wordt vacant verklaard bij aanwerving met contract van 38/38e.

Het bezit van een rijbewijs wordt als aanwervingsvoorwaarde geschrapt.

Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieproeven.

Een diploma dat toelaat tot het voeren van een sociaal onderzoek (bachelor) is vereist.

Artikel 2

Er wordt een wervingsreserve voor de functie van maatschappelijk werker B1-B3 aangelegd voor de duur van 1 jaar.

Artikel 3

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de gebruikelijke manieren:

        regionaal verschijnende krant of weekblad

        VDAB

        gemeentelijke kanalen (website, infoblad, sociale media)

        ...

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Uitbreiding contract medewerker onthaal

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023