Boechout

Zitting van 04 april 2023

Van 09:00 uur tot 12:30 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, burgemeester

Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, schepenen

Jan Geudens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Els Augustinus, Philip Verstappen, schepenen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Agenda gemeenteraad 27 april 2023

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het college neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Notulen van de gemeenteraadszitting van 27 maart 2023 - Stemming

 

Personeel

G.2. Welzijn op het werk : actualisering globaal preventieplan 2020-2025 - Jaaractieplan 2023 - Stemming

 

Openbare werken & mobiliteit

G.3. Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan - Kennisname

 

Omgeving

G.4. Natuur - Afsprakennota dreef van Boechout - Stemming

G.5. Patrimonium - Openbaar domein t.h.v. Hovesesteenweg 65 - Desaffectatie en verkoop - Stemming

G.6. Patrimonium - Openbare groenzone t.h.v. Lijsterstraat 2 - Desaffectatie en verkoop - Stemming

 

Intergemeentelijke samenwerking

G.7. Intergemeentelijke samenwerking Fluvius Antwerpen - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Antwerpen van 21 juni 2023 - Stemming

G.8. Intergemeentelijke samenwerking Fluvius OpdrachthoudendeVereniging - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius OpdrachthoudendeVereniging van 7 juni 2023 - Stemming

G.9. Intergemeentelijke samenwerking IKA - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van IKA van 29 juni 2023 - Stemming

 

Algemeen directeur

G.10. Acties na aanbevelingen Audit Vlaanderen - Kennisname

G.11. Forensisch auditrapport van Audit Vlaanderen - Stemming

 

Secretariaat

G.12. Motie - PFAS in de restvervuiling van het Midden - Stemming

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Bestelbonnen en mandaten

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen keurt een reeks bestelbonnen en mandaten goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Verslag stuurgroep burgerloket - project GzG 20 maart 2023 - kennisname

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Stuurgroep Burgerloket van het intergemeentelijk project Gemeente zonder Gemeentehuis van 20 maart 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Fluvius Antwerpen - Notulen Raad van Bestuur van 1 februari 2023

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de zitting van de Raad van Bestuur van 1 februari 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Solidaire gemeente

BESLUIT

Enig artikel

De gemeente Boechout treedt toe tot het netwerk van solidaire gemeente en zet zich blijvend in voor de opvang en begeleiding van mensen op de vlucht.

De gemeente Boechout maakt haar engagement zichtbaar door ondertekening van de oproep. 

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Deelname Schatten van Vlieg 2023

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van Schatten van Vlieg door de vrijetijdsdienst.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Rommelmarkt WZC St. Mathildis op zaterdag 29 april 2023

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Katrijne Van Hoof van WZC St. Mathildis voor het organiseren van een rommelmarkt op het domein van St. Mathildis op zaterdag 29 april 2023 van 8 tot 20u. De activiteit zal doorgaan van 13- 17u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche:

     Kooktoestel

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Schoolbal St.Gabriëlcollege op zaterdag 29 april 2023

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Kris Vandevoorde van het St. Gabriëlcollege voor het organiseren van het schoolbal in de sporthal van het St. Gabriëlcollege op vrijdag 28 april van 12 uur tot zondag 30 april 2023 om 13 uur. Het eigenlijke bal gaat door op zaterdag 29 april 2023 van 21 uur tot zondag 30 april 2023 om 2 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe tussen zaterdag 29 april om 21 uur en zondag 30 april om 2 uur mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Het einduur van de fuif is stipt 2 uur. Vanaf een kwartier voor het eind dient er een afbouwscenario ingelast te worden. De opstelling van de geluidsinstallatie dient deskundig te gebeuren.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning:

        Er dient een interne bewakingsdienst voorzien te worden. Vanaf 200 verwachte bezoekers dient de organisatie van het evenement een bewakingsdienst te voorzien die zowel binnen als buiten permanent toezicht houdt. Indien een interne bewakingsdienst voorzien wordt, moeten er per 200 aanwezige bezoekers minimum 1 verantwoordelijke (21+) én 2 beveiligingspersonen (18+) zijn. Vanaf 400 bezoekers dient er per 200 aanwezigen een extra beveiligingspersoon voorzien te worden. Overeenkomstig de bewakingswet, moeten leden van de bewakingsdienst (vrijwillig of professioneel) duidelijk herkenbaar zijn door het dragen van uniform met logo en bij voorkeur een fluohesje met opschrift ‘SECURITY’. De namen van de (vrijwillige) stewards moeten uiterlijk 14 kalenderdagen voor het evenement overgemaakt worden aan het evenementenloket. Dat gebeurt via Eaglebe (uploaden in de vergunningsaanvraag) of per mail naar evenementen@boechout.be.

        Er mogen geen alcoholische dranken geschonken worden aan jongeren onder de 16 jaar én aan ogenschijnlijk dronken personen. Het is eveneens verboden om sterke dranken, inclusief cocktails en alcoholpops, te schenken aan personen onder de 18 jaar.

Artikel 4

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Lentebar voor Oekraïne op maandag 1 mei 2023

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Etienne Wauters van Belgiëvoor Oekraïne voor het organiseren van de Lentebar in en rond het scoutslokaal in het Georges Van Raemdonckpark op maandag 1 mei van 9 tot 20 uur. De lentedrink zelf gaat door van 14 tot 18 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Jintornooi Jins Boechout op 1 mei 2023 op de terreinen van de Bunderkes

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Jonas Janssens van Jins Boechout voor het organiseren van Jintornooi Jins Boechout op de terreinen van de Bunderkes van zondag 30 april om 12 u. tot maandag 1 mei 2023 om 23 u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het geluidsniveau van maximum 85 dB(A) strikt opgevolgd moet worden tijdens het evenement op maandag 1 mei 2023 van 9 tot 20u.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Doortocht Duvel on tour op maandag 1 mei 2023

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Lukas Vanderick van de vereniging We ride voor het organiseren van de doortocht van Duvel On Tour door de straten van Boechout op maandag 1 mei 2023 van 6 tot 22 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Scream & Scout op zondag 5 mei 2023 in zaal de Sneppe

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Lara Vereycken van de Gidsen Boechout voor het organiseren van Scream & Scout in de Zaal de Sneppe op vrijdag 5 mei 2023 om 15.30 uur tot zaterdag 6 mei om 5.30 uur.  Het eigenlijke evenement vindt plaats op vrijdag 5 mei van 21 uur tot zaterdag 6 mei om 3 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe tussen 21u. en 3 u. mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen stelt de volgende specifieke voorwaarden:

        Extra controle op de buitenomgeving

        geen toegang tot sportvelden

        Kiss & ride zone wordt voorzien op de parking met extra stewards

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche:

     Kooktoestel

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Discover op zaterdag 6 mei 2023 in de scoutslokalen in de Van Colenstraat

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Merijn Clerckx van de Scouts Boechout voor het organiseren van Discover in de scoutslokalen in de Van Colenstraat op zaterdag 6 mei van 14 tot 22 uur.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen staat het aangevraagde geluidsniveau van maximum 95 dB(A) toe op zaterdag 6 mei van 14u. tot 22u. mits strikte naleving van de regelgeving en de flankerende maatregelen hieromtrent.

     Het geluidsniveau moet gedurende de volledige activiteit gemeten worden ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.

     Er moet een duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau zijn, minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau.

     Het gebruik van een begrenzer die zo is afgesteld dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten.

     Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes door de organisatoren wordt sterk aanbevolen.

Artikel 3

De organisator moet de omwonenden tijdig in kennis stellen van het evenement

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche:

        Kooktoestel

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Tornooien Bacwalde op 5, 6 en 7 mei 2023 op de terreinen van Bacwalde

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Robby Van Wert van Bacwalde voor het organiseren van:

        het jeugdtornooi van vrijdag 5 mei om 18u. tot zondag 7 mei om 22 u.

        het Iers tornooi met barbecue op zaterdag 6 mei van 10 tot 23u.

De organisatie dient -in het kader van deze toestemming- de algemene voorwaarden van het evenementenloket te allen tijde strikt na te leven en in voorkomend geval te voldoen aan de extra voorwaarden die hierna beschreven worden.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen vraagt de strikte naleving van de geldende voorwaarden in de brandweerfiches en voor dit evenement in het bijzonder de fiche(s):

     Kooktoestel

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen legt volgende specifieke voorwaarden op in de vergunning: er worden geen constructies, eten, drinken, glas toegelaten op het kunstgrasterrein. Het kunstgrasterrein kan enkel gebruikt worden tijdens de gereserveerde uren:

        Jeugdtornooi 5 mei: 17u00-23u00 en 7 mei: 08u30-18u00

        Iers tornooi en barbecue 6 mei: 9u00-17u00

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Wandelwijzer Toerisme Provincie Antwerpen

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het project Wandelwijzer van Toerisme Provincie Antwerpen.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

2012/006 (64) Project BMT fase 2 - Definitieve oplevering

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het PV van definitieve oplevering en neemt kennis van de verlengde waarborgtermijn van 1 jaar op bepaalde werken van de groenaanplant. Als het groenonderhoud in de rood gearceerde gedeelten niet naar behoren wordt uitgevoerd door de aannemer, wordt er binnen een jaar niet definitief opgeleverd.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

2012/006 (65) Projet BMT - overdracht aanleg brandweg

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de brandweg naar de fase van De Ideale Woning over te dragen. Deze moet wel conform zijn met de andere brandwegen op het site. De aanleg gebeurt door De Ideale Woning en de brandweg wordt mee opgeleverd in de fase van De Ideale Woning.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Nutuitbr2023-012 (66) Werken Telenet - Vremdesesteenweg 199

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de gevraagde werken, mits volgende voorwaarden mee te geven:

        het aanvragen van een signalisatievergunning via https://www.boechout.be/innameopenbaardomein

        veilige doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers

        plaatsen bord met coördinaten werfleider en nutsmaatschappijen

        de paddenstoelen moeten op privaat domein worden geplaatst

        herstel van het openbaar domein in de oorspronkelijke toestand.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Verk.23/024 (67) Rode Kruis - verkoop stickers/pleisters

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om tijdens de periode van 20 april 2023 tem 4 mei 2023 pleisters van het Rode Kruis te verkopen aan enkele kruispunten in onze gemeente (Borsbeeksesteenweg/Provinciesteenweg, Heuvelstraat/ Provinciesteenweg, Alexander Frankstraat/ Provinciesteenweg).

Artikel 2

De vergunning zal via het online platform Eaglebe kosteloos worden uitgereikt.

Artikel 3

In de vergunning verleend via het online platform Eaglbe, zal aan de aanvrager worden opgelegd om Agentschap Wegen en Verkeer in te lichten over de stickerverkoop op de Provinciesteenweg.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Verkeer.23 (68) Verslag Mobiliteitsraad 8 maart 2023

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de Mobiliteitsraad van 8 maart 2023, in bijlage.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 04 april 2023

 

Verk.23/025 (69) Vremdesesteenweg - Slechte zichtbaarheid door parkeerplaatsen

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeftgoedkeuring aan de vraag om de parkeerplaatsen thv. huisnr. 216 te supprimeren en in te zaaien als berm.

Artikel 2

In hoofdstuk 5 art. 17-2-2 van het aanvullend reglement te wijzigen:

Vremdesesteenweg

- van huisnr. 210 tot 214.

Artikel 3

Dit aanvullend reglement betreft een gemeenteweg en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Ver.23/026 (70) Faire Ronde - Oxfam wereldwinkel

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot het plaatsen van 2 tenten ( afmeting 1 tent : 3m x 2,5m) ter hoogte van de Dr. Theo Tutsstraat 32 door Oxfam Wereldwinkel.

De tenten zullen worden geplaatst op het voetpad.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat de volgende voorwaarden worden opgelegd in de vergunning inname openbaar domein :

        Voetgangers dienen steeds een vrije doorgang te hebben

        De rijbaan mag niet worden ingenomen

        Indien voetgangers niet vlot en veilig door kunnen dienen langs beide uiteinden van de tenten borden te worden gezet met "voetgangers oversteken"

Artikel 3

Er zal een standgeld moeten betaald worden van 28,25€ ( 0,55€/m² per dag en een éénmalige administratiekost van 20,00€) voor het verlenen van de vergunning inname openbaar domein.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Afval - Diftar huisvuil - Distributiepunt levering containers

BESLUIT

Artikel 1

Het college gaat akkoord om de locatie op de Eggerseelstraat 71 te huren als overslagplaats voor de restafvalcontainers van eind augustus 2023 tot 11 september 2023.

Artikel 2

Het college keurt het dagtarief van huur goed. De exacte duurtijd wordt opgevraagd bij Igean, een huurcontract wordt opgemaakt.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Activeringsheffing - OCMW Lier - Aanvraag voor een vrijstelling

BESLUIT

Artikel 1

De gemeente Boechout geeft vrijstelling van de activeringsheffing aan het OCMW Lier voor het perceel Boechout 1e afdeling sectie B 415D.

Artikel 2

Deze beslissing wordt betekend aan de aanvrager.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Attest verdeling - Vremdesesteenweg 211-211A

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Attest verdeling - Vremdesesteenweg 211B-213

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voorgenomen verdeling zonder opmerkingen.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Gemeentelijke verordening conformiteitsattesten - Aanpassing Gemeentelijke administratieve sanctie - Goedkeuring Ministerieel Besluit 27 februari 2023

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het Ministerieel Besluit van 27 februari 2023 en de brief hieromtrent van 6 maart 2023.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

GECORO – Omgevingsvergunning voor het slopen van prefabschool en containerklassen, bouwen van 2 schoolgebouwen (lagere school en wetenschapsgebouw (A-blok)), verwijderen en aanleggen van verhardingen, aanleggen van 2 sportvelden en een wadi, vellen van 22 hoogstambomen + exploitatie van de school - Lange Kroonstraat 72/Heuvelstraat 25 – Advies

KENNISNAME

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het  gunstig advies met aandachtspunten van de GECORO van 22 maart 2023 met betrekking tot aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van prefabschool en containerklassen, bouwen van 2 schoolgebouwen (lagere school en wetenschapsgebouw (A-blok)), verwijderen en aanleggen van verhardingen, aanleggen van 2 sportvelden en een wadi, vellen van 22 hoogstambomen + exploitatie van de school gelegen in Lange Kroonstraat 72/Heuvelstraat 25.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Berthoutstraat 43 - Afwijking verkavelingsvoorschriften voor de aard gevelmaterialen van hoofdgebouwen en autogarage (zijtuin), dakvorm autogarage (zijtuin) en inplanting van bijgebouwen

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Berthoutstraat 125-131 - Bouwen van 4 gekoppelde eengezinswoningen, aanleggen van verharding in de voortuinstrook en vellen van 8 hoogstambomen (heraanvraag)

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Eikhof 2 - Bouwen van een tuinberging

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Heuvelstraat 78 - Afwijking gemeentelijke bouwcode voor de inplanting van terrassen

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Koolmeesstraat 31-33/Boomklever 1-6/Mussenhoevelaan 130-142 - Bouwen van 13 gekoppelde eengezinswoningen (loten 125-137), tuinbergingen en 7 carports

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Millegemweg 25 - Regularisatie van bouwen veranda aan eengezinswoning (HOB)

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Pastoor Henrottestraat 26 - Verbouwen van een eengezinswoning (HOB)

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Provinciesteenweg 547 - Voorgevelwijziging: aanbrengen van isolatie en gevelbekleding, regularisatie van verbouwen eengezinswoning (HOB)

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Schransstraat 22 - Regularisatie van verbouwen hoorcentrum en logopediepraktijk (wijzigingen t.o.v. de vergunde bouwplannen)

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Smalleweg 7 - afwijking gemeentelijke bouwcode voor bouwen dakkapellen

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen - Vremdesesteenweg 237A - Plaatsen van een publiciteitsbanner op paal

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en verkavelen van gronden - Provinciesteenweg 290-292 - Verkavelen van 2 percelen voor halfopen bebouwing en vellen van hoogstambomen (ontbossen) (heraanvraag)

BESLUIT

Enig artikel

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot openbaar onderzoek.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Vergund geacht - Groenstraat 49 - Halfopen bebouwing (met een bouwdiepte >17m op het gelijkvloers) bestaande uit 2 woonentiteiten en een bijgebouw: magazijn

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de halfopen bebouwing (met een bouwdiepte >17m op het gelijkvloers) bestaande uit 2 woonentiteiten en het bijgebouw op te nemen als vergund geacht in het vergunningenregister.

Artikel 2

Het college stelt dat de aanbouw (veranda) aan de rechter zijgevel van de woning niet opgenomen wordt als vergund geacht.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Vergund geacht - Janssenlei 9 - Bijgebouw: een garage/berging

BESLUIT

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag tot opname in het vergunningenregister als vergund geacht van het bijgebouw.

Artikel 2

Het college stelt dat het bijgebouw moet verwijderd worden.

 

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Doorgeven dossier wanbetaler aan gerechtsdeurwaarder.

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Doorgeven dossiers wanbetalers aan gerechtsdeurwaarder Modero

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Samenstelling selectiecommissie omgevingsambtenaar/DH Omgeving

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Samenstelling selectiecommissie administratief medewerker burger

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Disponibiliteit wegens ziekte

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023
Overzicht punten

Zitting van 04 april 2023

 

Kennisname dagelijks personeelsbeheer

 

 

Publicatiedatum: 19/04/2023