Boechout

Zitting van 09 mei 2023

Van 13:15 uur tot 13:30 uur.

 

 

Aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Jan Geudens, algemeen directeur

Dirk Crollet, Kris Swaegers, Philip Verstappen, Leden

Verontschuldigd

Els Augustinus, Rudi Goyvaerts, Leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn van 22 mei 2023

BESLUIT

Enig artikel

De voorzitter beslist tot bijeenroeping van de raad en stelt vervolgens de agenda vast.

Het vast bureau neemt kennis van de vastgestelde agenda van de voorzitter en voegt geen punten toe aan deze dagorde:

 

openbare zitting

 

Secretariaat

G.1. Goedkeuring van de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 april 2023 - Stemming

 

Beleidsondersteuning

G.2. Opvolging organisatiebeheersing 2022-2023 - OBP202212 - Kennisname

 

Intergemeentelijke samenwerking

G.3. IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Igean Dienstverlening van 22 juni 2023 - Stemming

G.4. IGEAN Milieu & Veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van Igean Milieu & Veiligheid van 22 juni 2023 - Stemming

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Formatiewijziging - princiepsbeslissing

BESLUIT

Artikel 1

De voorgestelde wijziging wordt principieel goedgekeurd en opgenomen in een eerstvolgende wijziging van de formatie, het organogram en de rechtspositieregeling.

Artikel 2

Het standpunt van de vakbonden zal worden gevraagd.

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

Zitting van 09 mei 2023

 

Vacantverklaring coördinator burger en welzijn

BESLUIT

Artikel 1

De functie van coördinator burger en welzijn B4-B5 - voltijds - statutair - wordt vacant verklaard bij aanwerving.

Het bezit van een rijbewijs wordt als aanwervingsvoorwaarde geschrapt.

Artikel 2

Er wordt een wervingsreserve voor de functie van coördinator burger en welzijn B4-B5 aangelegd voor de duur van 1 jaar.

Artikel 3

De externe bekendmaking voor aanwerving zal gebeuren op de gebruikelijke manieren:

        regionaal verschijnende krant of weekblad

        VDAB

        gemeentelijke kanalen (website, infoblad, sociale media)

        andere gebruikelijke kanalen

 

 

 

Publicatiedatum: 16/05/2023