Gemeente Boechout

Zitting van 27 maart 2023

Om 20:00 uur.

 

Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Aanvaarden van het ontslag van een gemeenteraadslid - Lotte Vanstraelen - Kennisname

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Aanstelling en eedaflegging van een opvolgend gemeenteraadslid - Stef Voets - Stemming

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden - Kennisname

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Notulen van de gemeenteraadszitting van 27 februari 2023 - Stemming

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Deontologische code voor mandatarissen - Stemming

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Samenstelling deontologische commissie - Stemming

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Patrimonium - Gronden Wolfsput - Verkoop - Stemming

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Verslag Algemene Vergadering sportregio Midden-Provincie ilv 2023 - Stemming

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Kerkfabriek Protestantse Kerk - Jaarrekening 2022 - Advies - Stemming

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Stopzetting jacht en bestrijding op houtduiven op percelen omwille van veiligheid en overlast - Arrest Raad van State - Kennisname

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Motie - Standpunt Captain Jack - Stemming

Publicatiedatum: 17/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Motie - Darmkankeronderzoek - Stemming

Publicatiedatum: 23/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Motie - Bespreking forensisch auditrapport van audit Vlaanderen in openbare zitting - Stemming

Publicatiedatum: 23/03/2023
Overzicht punten

Zitting van 27 maart 2023

 

Interpellatie - Smeendijk

Publicatiedatum: 23/03/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.