Boechout

Zitting van 14 juli 2020

Van 14:00 uur tot 14:10 uur.

 

 

aanwezig

Koen T'Sijen, voorzitter

Marc Speelman, algemeen directeur wnd.

Els Augustinus, Dirk Crollet, Rudi Goyvaerts, Kris Swaegers, Leden

verontschuldigd

Frank Coenen, algemeen directeur

Philip Verstappen, lid vast bureau

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Goedkeuring notulen vorige vergadering

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau keurt de notulen goed.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Patrimonium - Gronden te Lier - Verkoop fase 2 - Schattingsverslagen

 

KENNISNAME

Het vast bureau neemt kennis van de schattingsverslagen en legt deze voor aan de Raad voor maatschappelijk welzijn.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Wijziging rechtspositieregeling Artikel 60- principe

 

BESLUIT

Enig artikel

Het vast bureau gaat principieel akkoord met de voorgestelde wijziging van de rechtspositieregeling van de tewerkgestelden in artikel 60. Deze voorgestelde wijziging zal voorgelegd worden aan de vakbonden op het eerstvolgend onderhandelingscomité.

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020
Overzicht punten

Zitting van 14 juli 2020

 

Samenstelling selectiecommissie Maatschappelijk assistent

 

 

Publicatiedatum: 29/07/2020